46. sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Informujemy i zapraszamy na XLVI sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Sesja odbędzie się 24 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14. Obrady rozpoczną się o godz. 11:00. Ślubowanie złoży Jan Kurowski który wejdzie do składu rady za zmarłego radnego Jana Bajkowskiego. Maturzyści poznają regulamin zasad przyznawania stypendiów Starosty.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Złożenie ślubowania przez Pana Jana Kurowskiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu XLV sesji.
6. Rozpatrzenie rocznej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017”;
b) regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium Starosty Bialskiego najlepszym maturzystom ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bialski, zw. Najlepszy Maturzysta Powiatu Bialskiego;
c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przez niepubliczne szkoły, ośrodki i placówki oświatowe, działające na terenie Powiatu Bialskiego;
d) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2018 rok;
e) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2018 – 2025.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
11. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.

 

 

materiał: Starostwo Powiatu Bialskiego
temat: Rada Powiatu w Białej Podlaskiej
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *