III Konkurs Tańca “Folkowe Impresje” oraz towarzyszące wydarzeniu warsztaty (zaproszenie)

Wójt Gminy Biała Podlaska, GOK w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Publiczne Gimnazjum w Sworach serdecznie zapraszają na III Otwarty Konkurs Tańca Folkowego “Folkowe impresje” pod hasłem “Poloneza część zacząć” w ramach obchodów Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim, który odbędzie się 20 maja (niedziela) o godz. 11:30 w hali sportowej PG w Sworach. Organizatorzy wydarzenia zapraszają ponadto uczestników 20 maja na specjalne warsztaty taneczne (szczegóły na planszy poniżej). UWAGA: ANEKS DO REGULAMINU!

UWAGA!!
Po analizie kart zgłoszeń w regulaminie konkursy “Folkowe Impresje” zostały wprowadzone zmiany:

Aneks
do Regulaminu III Otwartego Konkursu Tańca Folkowego „Folkowe Impresje”

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w regulaminie konkursu organizatorzy wprowadzili zmiany i uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach:
1. Solo i Duet do 11 lat
2. Formacja i Mini-formacja do 11 lat
3. Formacja i Mini-formacja od 12 lat
4. Kategoria dodatkowa: „Poloneza czas zacząć” do 11 lat
5. Kategoria dodatkowa: „Poloneza czas zacząć” od 12 lat
Ocenie jury podlegać będą poszczególne prezentacje, a nie całość repertuaru wykonywanego przez zespół.
Przyznana zostanie również nagroda specjalna za najlepszą choreografię.

 

REGULAMIN III OTWARTEGO KONKURSU TAŃCA FOLKOWEGO

„Folkowe Impresje”

pod hasłem „Poloneza czas zacząć”

 

„Poloneza czas zacząć. – Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

 

 1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej

Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach

Swory, ul. Kościelna 5

21 – 500 Biała Podlaska

tel./fax: 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809

e-mail: klubswory-gok@o2.pl

 1. Cele:

· rozbudzenie zainteresowania tańcem, szczególnie folkowym;
· popularyzacja zorganizowanych form tanecznych;
· inspirowanie chęci podnoszenia poziomu artystycznego i doskonalenia umiejętności poprzez wzbudzanie zdrowej rywalizacji;
· kształtowanie postaw patriotycznych oraz wzbudzanie dumy z przynależności narodowej;
· prezentacja dorobku artystycznego tancerzy i zespołów;
· wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych zjawisk amatorskiego ruchu tanecznego;
· kształtowanie postawy aktywnego uczestnika kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
· rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez muzykę i taniec;
· prezentacja i propagowanie alternatywnego sposobu aktywności ruchowej oraz spędzania czasu wolnego;
· wymiana doświadczeń między instruktorami;
· kultywowanie tradycji ludowych związanych z tańcem i muzyką;
· integracja środowisk tanecznych.

Konkurs ma charakter otwarty. Jego uczestnikami mogą być tancerze i zespoły, działający w amatorskim ruchu tanecznym przy instytucjach kultury i oświaty oraz niezrzeszeni. Wyróżnia się następujące kategorie wiekowe:

 • 6-10 lat (roczniki 2008 – 2012),
 • 11-15 lat (roczniki 2003 – 2007),
 • powyżej 15 lat (od rocznika 2002)

oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:

 • solo lub duet,
 • miniformacja (do 6 osób),
 • formacja (powyżej 6 osób).

W przypadku miniformacji i formacji przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze. Udział w jednej z kategorii nie wyklucza uczestnika ze startu w pozostałych (np. udział  w kategorii solo lub duet nie uniemożliwia danemu tancerzowi startu w kategoriach miniformacja czy formacja).

 1. Dodatkowa prezentacja konkursowa – „Poloneza czas zacząć”

Z okazji ogłoszenia w Powiecie Bialskim roku 2018 Rokiem Niepodległości, w III edycji Konkursu Organizator zachęca do wzięcia udziału w dodatkowej prezentacji konkursowej – „Poloneza czas zacząć”. Kategoria ta będzie podlegała oddzielnej ocenie Komisji Artystycznej. W ramach prezentacji można przedstawić zarówno taniec narodowy – polonez, jak również tańce chodzone w formie tradycyjnych opracowań scenicznych, a także nowatorskich choreografiach, dla których folklor stanowi jedynie inspirację. Czas trwania układu tanecznego nie może przekroczyć 6 min. Wymagane jest wypełnienie odrębnej karty zgłoszenia.

Obowiązuje podział na kategorie wiekowe:

 • do 13 lat (roczniki do 2005),
 • powyżej 13 lat (roczniki od 2004 i powyżej)

oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:

 • solo lub duet,
 • miniformacja (do 6 osób),
 • formacja (powyżej 6 osób).

W przypadku miniformacji i formacji przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • dostarczenie na adres Organizatora poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do 05.2018 r. (osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową), co jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu
  III Otwartego Konkursu Tańca Folkowego „Folkowe Impresje”, każda prezentacja powinna być zgłoszona na oddzielnej karcie z załączoną listą uczestników;

Gminny Ośrodek Kultury,

Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach

Swory, ul. Kościelna 5

21 – 500 Biała Podlaska

tel./fax 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809, e-mail: klubswory-gok@o2.pl

 • posiadanie przez wszystkich uczestników konkursu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek;
 • uczestnicy prezentują 1 taniec folkowy (czerpiący z muzyki i tańca ludowego, inspirowany tradycją regionu lub narodu, lecz przedstawiony w uwspółcześnionej formie, wykorzystujący dowolne techniki taneczne) trwający nie więcej niż 10 minut;
 • w konkursie nie mogą być prezentowane układy taneczne z poprzednich edycji;
 • uczestnicy występują przy akompaniamencie na żywo lub nagraniu własnym, przywożąc ze sobą podkład muzyczny na nośniku pamięci USB z dołączonym odpowiednim opisem: imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu, nazwa instytucji delegującej, tytuł choreografii, czas nagrania.
 1. Kryteria oceny:

Komisja Artystyczna wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, ze względu na liczbę występujących osób oraz prezentacji dodatkowej – „Poloneza czas zacząć”, biorąc pod uwagę:

 • oryginalność pomysłu choreograficznego;
 • rytmiczność i technikę tańca;
 • dobór repertuaru (dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych tancerzy);
 • dobór kostiumów do choreografii;
 • ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt wydany przez Komisję Artystyczną jest ostateczny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii konkursowych w zależności od ilości zgłoszeń oraz innych zmian w regulaminie.

 1. Przewidywane nagrody:
 • regulaminowe: statuetki oraz nagrody finansowe za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach, a także prezentacji dodatkowej – „Poloneza czas zacząć”, dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
 1. Organizacja konkursu:
 • konkurs odbędzie się 20 maja 2018 r. o godz. 11:30 w hali sportowej w Sworach, adres: Publiczne Gimnazjum w Sworach, Szkolna 34 b
 • rejestracja uczestników oraz konsultacje z akustykiem rozpoczną się od godz. 09:30 (podkład muzyczny należy dostarczyć do godz. 11:00);
 • próba parkietu możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem;
 • koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie;
 • za rzeczy pozostawione w szatniach i miejscach ogólnie dostępnych Organizator nie odpowiada;
 • Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający oraz opiekę medyczną;
 • sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Artystyczną.

Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Agnieszki Bieńkowskiej pod nr tel. 516 200 803 lub p. Katarzyny Pawłowskiej pod nr tel. 516 200 809.

 

>> karta_zgloszenia_folkowe_impresje <<

 


materiał: Gmina Biała Podlaska
tekst / grafiki: GOK w Białej Podlaskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *