Rzeczyca: Budowa kanalizacji z przepompowniami startuje – umowa podpisana

15 marca 2018 roku została podpisana umowa na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Rzeczyca- Gmina Międzyrzec Podlaski” z p. Zygmuntem Wawryk prowadzącym działalność gospodarczą  pod nazwą „P.P.H.U. WA-MAX  Zygmunt Wawryk” z siedzibą we Włodawie, ul. Suchawska 15/5; 22-200 Włodawa, w zakresie obu części zamówienia:

– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Rzeczyca- Gmina Międzyrzec Podlaski-  etap I”

– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Rzeczyca- Gmina Międzyrzec Podlaski-  etap II”

Planowany termin zrealizowania zadań:

–  do 30.06.2018r. w zakresie części I

– do 01.07.2019r. w zakresie części II

Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie p. Marek Tyszko z Biura Projektowego Delta Sp. z o. o. z siedzibą ul. Wereszczakówny 72-74; 21-400 Łuków.

Celem projektu jest „Wsparcie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej umożliwiającej zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie realizacji inwestycji, wpływającej na poprawę warunków życia mieszkańców oraz regulację gospodarki ściekowej i ochronę środowiska naturalnego w Gminie Międzyrzec Podlaski”

Dzięki realizacji projektu powstanie ponad 20 km sieci kanalizacji sanitarnej służącej mieszkańcom Rzeczycy. Zadanie pozwoli na podniesienie standardu życia mieszkańców. Eliminowane będą nieprzyjemne zapachy związane z odprowadzaniem ścieków do szamb i ich ewentualnym nielegalnym przepompowaniem a także ryzyka związane np. z wpadnięciem do niezabezpieczonego szamba. Projekt przyczyni się ponadto do podniesienia jakości wód powierzchniowych i minimalizacji szkód dla sadowiska naturalnego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Rzeczyca-Gmina Międzyrzec Podlaski”  objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


materiał: Gmina Międzyrzec Podlaski
tekst / grafika: UG w Międzyrzecu Podlaskim

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *