BLGD ogłasza nabór wniosków

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 1. Termin składania wniosków: od 23.04.2018 do 07.05.2018 w godzinach od 8:30 do 15:30
 2. Miejsce składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać
  w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej.
 3. Tryb składania wniosków: Należy złożyć oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej.
 4. Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych:
 • do 70% – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów
 1. Zakres tematyczny oraz limit środków:
 • Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej

„Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.”limit środków: 1 200 000,00 zł

 • Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej

,,Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego”limit środków: 500 000,00 zł

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji znajduje się na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania www.blgd.eu w zakładce: „Nabór wniosków – ogłoszenia”

 


materiał: powiat bialski
tekst: Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *