III Konkurs Tańca “Folkowe Impresje” oraz towarzyszące wydarzeniu warsztaty (zaproszenie)

Wójt Gminy Biała Podlaska, GOK w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Publiczne Gimnazjum w Sworach serdecznie zapraszają na III Otwarty Konkurs Tańca Folkowego “Folkowe impresje” pod hasłem “Poloneza część zacząć” w ramach obchodów Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim, który odbędzie się 20 maja (niedziela) o godz. 11:30 w hali sportowej PG w Sworach. Organizatorzy wydarzenia zapraszają ponadto uczestników 20 maja na specjalne warsztaty taneczne (szczegóły na planszy poniżej).

 

REGULAMIN III OTWARTEGO KONKURSU TAŃCA FOLKOWEGO

„Folkowe Impresje”

pod hasłem „Poloneza czas zacząć”

 

„Poloneza czas zacząć. – Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

 

 1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej

Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach

Swory, ul. Kościelna 5

21 – 500 Biała Podlaska

tel./fax: 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809

e-mail: klubswory-gok@o2.pl

 1. Cele:

· rozbudzenie zainteresowania tańcem, szczególnie folkowym;
· popularyzacja zorganizowanych form tanecznych;
· inspirowanie chęci podnoszenia poziomu artystycznego i doskonalenia umiejętności poprzez wzbudzanie zdrowej rywalizacji;
· kształtowanie postaw patriotycznych oraz wzbudzanie dumy z przynależności narodowej;
· prezentacja dorobku artystycznego tancerzy i zespołów;
· wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych zjawisk amatorskiego ruchu tanecznego;
· kształtowanie postawy aktywnego uczestnika kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
· rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez muzykę i taniec;
· prezentacja i propagowanie alternatywnego sposobu aktywności ruchowej oraz spędzania czasu wolnego;
· wymiana doświadczeń między instruktorami;
· kultywowanie tradycji ludowych związanych z tańcem i muzyką;
· integracja środowisk tanecznych.

Konkurs ma charakter otwarty. Jego uczestnikami mogą być tancerze i zespoły, działający w amatorskim ruchu tanecznym przy instytucjach kultury i oświaty oraz niezrzeszeni. Wyróżnia się następujące kategorie wiekowe:

 • 6-10 lat (roczniki 2008 – 2012),
 • 11-15 lat (roczniki 2003 – 2007),
 • powyżej 15 lat (od rocznika 2002)

oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:

 • solo lub duet,
 • miniformacja (do 6 osób),
 • formacja (powyżej 6 osób).

W przypadku miniformacji i formacji przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze. Udział w jednej z kategorii nie wyklucza uczestnika ze startu w pozostałych (np. udział  w kategorii solo lub duet nie uniemożliwia danemu tancerzowi startu w kategoriach miniformacja czy formacja).

 1. Dodatkowa prezentacja konkursowa – „Poloneza czas zacząć”

Z okazji ogłoszenia w Powiecie Bialskim roku 2018 Rokiem Niepodległości, w III edycji Konkursu Organizator zachęca do wzięcia udziału w dodatkowej prezentacji konkursowej – „Poloneza czas zacząć”. Kategoria ta będzie podlegała oddzielnej ocenie Komisji Artystycznej. W ramach prezentacji można przedstawić zarówno taniec narodowy – polonez, jak również tańce chodzone w formie tradycyjnych opracowań scenicznych, a także nowatorskich choreografiach, dla których folklor stanowi jedynie inspirację. Czas trwania układu tanecznego nie może przekroczyć 6 min. Wymagane jest wypełnienie odrębnej karty zgłoszenia.

Obowiązuje podział na kategorie wiekowe:

 • do 13 lat (roczniki do 2005),
 • powyżej 13 lat (roczniki od 2004 i powyżej)

oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:

 • solo lub duet,
 • miniformacja (do 6 osób),
 • formacja (powyżej 6 osób).

W przypadku miniformacji i formacji przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • dostarczenie na adres Organizatora poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do 05.2018 r. (osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową), co jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu
  III Otwartego Konkursu Tańca Folkowego „Folkowe Impresje”, każda prezentacja powinna być zgłoszona na oddzielnej karcie z załączoną listą uczestników;

Gminny Ośrodek Kultury,

Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach

Swory, ul. Kościelna 5

21 – 500 Biała Podlaska

tel./fax 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809, e-mail: klubswory-gok@o2.pl

 • posiadanie przez wszystkich uczestników konkursu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek;
 • uczestnicy prezentują 1 taniec folkowy (czerpiący z muzyki i tańca ludowego, inspirowany tradycją regionu lub narodu, lecz przedstawiony w uwspółcześnionej formie, wykorzystujący dowolne techniki taneczne) trwający nie więcej niż 10 minut;
 • w konkursie nie mogą być prezentowane układy taneczne z poprzednich edycji;
 • uczestnicy występują przy akompaniamencie na żywo lub nagraniu własnym, przywożąc ze sobą podkład muzyczny na nośniku pamięci USB z dołączonym odpowiednim opisem: imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu, nazwa instytucji delegującej, tytuł choreografii, czas nagrania.
 1. Kryteria oceny:

Komisja Artystyczna wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, ze względu na liczbę występujących osób oraz prezentacji dodatkowej – „Poloneza czas zacząć”, biorąc pod uwagę:

 • oryginalność pomysłu choreograficznego;
 • rytmiczność i technikę tańca;
 • dobór repertuaru (dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych tancerzy);
 • dobór kostiumów do choreografii;
 • ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt wydany przez Komisję Artystyczną jest ostateczny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii konkursowych w zależności od ilości zgłoszeń oraz innych zmian w regulaminie.

 1. Przewidywane nagrody:
 • regulaminowe: statuetki oraz nagrody finansowe za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach, a także prezentacji dodatkowej – „Poloneza czas zacząć”, dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
 1. Organizacja konkursu:
 • konkurs odbędzie się 20 maja 2018 r. o godz. 11:30 w hali sportowej w Sworach, adres: Publiczne Gimnazjum w Sworach, Szkolna 34 b
 • rejestracja uczestników oraz konsultacje z akustykiem rozpoczną się od godz. 09:30 (podkład muzyczny należy dostarczyć do godz. 11:00);
 • próba parkietu możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem;
 • koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie;
 • za rzeczy pozostawione w szatniach i miejscach ogólnie dostępnych Organizator nie odpowiada;
 • Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający oraz opiekę medyczną;
 • sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Artystyczną.

Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Agnieszki Bieńkowskiej pod nr tel. 516 200 803 lub p. Katarzyny Pawłowskiej pod nr tel. 516 200 809.

 

>> karta_zgloszenia_folkowe_impresje <<

 


materiał: Gmina Biała Podlaska
tekst / grafiki: GOK w Białej Podlaskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *