35. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Informujemy o XXXV sesji Rady Gminy Biała Podlaska, która odbędzie się dnia 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31. Podczas sesji radni zapoznają się ze sprawozdaniem rocznym GOPS. Podejmą decyzje o sieci szkół a także szereg uchwał dotyczących wyborów samorządowych. Dowiemy się też o ilości punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy i o założeniach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”. Czekają Gminę też pierwsze zmiany w budżecie na rok 2018.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawy regulaminowe.
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
c) przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania i wolne wnioski radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej wraz z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej za rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Biała Podlaska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Biała Podlaska na stałe odwody głosowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Biała Podlaska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski radnych.
13. Sprawy bieżące.
14. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

materiał: Biała Podlaska gmina
temat: Rada Gminy w Białej Podlaskiej
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *