Reklama

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej (galeria)

W dniu 26 lutego w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się kolejne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, podczas którego przedstawiono aktualną sytuację na rynku pracy. Rada głosowała ponadto m.in. nad przyjęciem uchwał w sprawach wyrażenia opinii o przeznaczeniu środków Funduszu Pracy na 2018 r.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Arkadiusz Maksymiuk, który na wstępie przywitał wszystkich i przedstawił porządek obrad. Następnie głos zabrał Edward Tymoszyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej, który przedstawił prezentację na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy. I tak w grudniu 2017 roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 7 101 osób, co w porównaniu z grudniem 2016 roku jest o 1221 osób mniej (14,7%). Ogółem w 2017 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w PUP Biała Podlaska wyniosła 10 126 osób. Wyrejestrowało się natomiast 11 347 osób. Powiatowy Urząd Pracy w minionym roku wydał 23 907 decyzji, 9963 zasiłków dla bezrobotnych, 8282 stypendiów oraz 649 dodatków aktywizacyjnych. Propozycję pomocy otrzymało ogółem 71 698 osób. Wzrósł również wskaźnik liczby ofert pracy o 11,3% w porównaniu z rokiem 2016 i wyniósł 5690 ofert (581 więcej).
Dyrektor Tymoszyńki przedstawił również podczas prezentacji źródło finansowania na działania Urzędu Pracy w 2018 r.

Ogółem  – 19.296,8 zł
z tego: Algorytm  – 4.425,9 zł
          PR  – 346,3 zł
          EFS  – PO WER  – 5.200,9 zł
                 – RPO  – 3.552,1 zł
          Inne – < 30 r. ż.  – 5.521,4 zł
                 – KFS  – 250,0 zł

Zaprezentowany był również plan wydatków na rok 2018.

Lp. Program  Rynku Pracy Finanse Osoby
  Plan Wykonanie % wykon. Plan Wykonanie
1. prace interwencyjne 428 621,22 116 616,30 27,21% 53 0
2. roboty publiczne 346 300,00 0,00 0,00% 25 0
3. staże 8 084 073,91 2 352 429,14 29,10% 1164 376
4. szkolenia 395 216,97 10 652,20 2,70% 188 0
5. bon szkoleniowy 25 446,27 0,00 0,00% 4 0
6. dof. wyngr. 50+ 253 835,09 159 336,09 62,77% 10 0
7. zatrudnienie wspierane 7 012,21 0,00 0,00% 1 0
8. bony na zasiedlenie 699 500,00 9 000,00 1,29% 140 2
9. dotacje 2 240 000,00 0,00 0,00% 112 0
10. wyposażenie 966 000,00 0,00 0,00% 42 0
11. opieka 59 794,33 11 811,38 19,75% 39 0
12. badania 19 600,00 0,00 0,00% 98 0
13. KFS 250 000,00 0,00 0,00% 125 0
14. refundacja wynagrodzenia (art.150f) 5 521 400,00 5 122 840,78 92,78% 281 281
Razem: 19 296 800,00 7 782 685,89 40,33% 2282 659

W dalszej części wystąpienia dyrektor Tymoszyński poinformował zebranych o otrzymaniu wyróżnienia przyznanego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „za wyjątkowe zaangażowanie w 2017 roku w rozwój kompetencji i kwalifikacji osób pracujących poprzez wykorzystanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na terenie województwa lubelskiego”.
– Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia, ponieważ praca w roku 2017 nie była w tym obszarze łatwą – podkreślił dyrektor Tymoszyński.

Gratulacje za wyróżnienie przekazał obecny na spotkaniu starosta bialski Mariusz Filipiuk:
– Chciałbym przede wszystkim podziękować i dyrekcji i pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej, a także naszym oddziałom zamiejscowym. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej już od wielu lat zajmuje to miejsce w czołówce urzędów w Polsce, jest to ewidentny dowód na to, że jesteście Państwo doświadczoną kadrą, bardzo zaangażowaną w to, co robicie. Bardzo się cieszę, że pani minister zauważyła Was po raz kolejny, stąd te wyróżnienie – powiedział starosta bialski.

Informację zamknął temat aktualnej sytuacji cudzoziemców na rynku pracy. Ogółem w miesiącu styczniu br. zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji  otrzymało 123 osoby (Białoruś – 64 osoby, Ukraina – 56 osób, Rosja – 3 osoby).

W ostatnim punkcie obrad podjęto uchwały w sprawach wyrażenia opinii o przeznaczeniu środków Funduszu Pracy na 2018 r. w tym na: aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie zadań fakultatywnych. Podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach w zawodzie: technik eksploatacji portów i terminali.

 


materiał: Powiat Bialski
zdjęcia: Jakub(OvO)Sowa
dane: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama