Leśna Podlaska – Lider Samorządności 2017 (galeria)

Tegoroczne “Dobre, bo Bialskie” na długo zapamiętają mieszkańcy Gminy Leśna Podlaska. Wójt Paweł Kazimierski i przewodnicząca Rady Gminy Ewa Kulińka odebrali z rąk starosty Mariusza Filipiuka, wicestarosty Janusza Skólimowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Kiczyńskiego statuetkę “Gmina Lider Samorządności”. Turystyka, oświata, drogownictwo i usługi dla mieszkańców to hasła przedsięwzięć w których Leśna Podlaska odnotowała w ostatnim czasie ogromny postęp. Postęp wyróżniający się na tle samorządów Powiatu Bialskiego. Zauważyła ten progres kapituła nagrody.

 

Gmina Leśna Podlaska jest opartą na tradycji, nowoczesną gminą posiadająca istotny potencjał oświatowy i stale rozwijające się rolnictwo. Gminą wspierającą aktywność i tożsamość lokalną, otwartą na turystów, inwestorów oraz nowych mieszkańców. Posiada wewnętrzy potencjał, który wykorzystuje do systematycznego rozwoju. Samorząd koncentruje swoje działania na obszarach priorytetowych takich jak gospodarka wodna i ściekowa, infrastruktura drogowa, efektywność energetyczna oraz podniesienie systemu kształcenia.

Gmina skutecznie aplikuje w konkurach o dofinansowanie projektów z Funduszy Unijnych. W 2016 roku zostały podpisane umowy na realizację m.in. modernizacji gospodarki wodnej, instalacje w ramach odnawialnych źródeł energii, budowę i modernizację dróg lokalnych, programu wymiany uczniów w ramach ERASMUS+. To także rok, gdzie nastąpiła duża mobilizacja mieszkańców, efektem której była wygrana placu zabaw w konkursie Podwórko Nivea. Suma tych inwestycji to kwota 8 mln 672 tys 795 zł.

 

Rok 2017 to kontynuacja umów z roku poprzedniego, aplikacja o kolejne środki. Gmina podpisała umowy na łączną kwotę 8 mln 700 tys. zł, m.in. na utworzenie placówki wsparcia dziennego i świadczenie usług specjalistycznych, utworzenie punktu przedszkolnego w Ossówce, modernizację gospodarki wodno-ściekowej, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, działania związane z e-usługami. W trakcie oceny są projekty na kolejne działania jak np. partnerski projekt z EWT PL-BY-UA, na zakup sprzętu dla OSP, gdzie Gmina Leśna Podlaska jest liderem.

Podsumowując, kompleksowa poprawa warunków funkcjonowania gminy poprzez rozwój infrastruktury, usług społeczno-edukacyjnych i wzmocnienie funkcji lokalnych, w tym szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi, przedsiębiorcami lokalnymi i innymi instytucjami jest szansą na osiągnięcie celu, jakim jest rozwój turystyczny i gospodarczy oraz stworzenie miejsca atrakcyjnego do życia i zamieszkania.

Gmina Leśna Podlaska w liczbach:
powierzchnia – prawie 98 km2,
miejscowości – 17, sołectw – 18,
mieszkańcy – ok. 4.300 osób,
budżet na rok 2018 – 24 mln 350 tys zł,
inwestycje rok 2018 – 6 mln 900 tys zł.

Z inwestycji Gminy Leśna Podlaska na rok 2018 można wymienić:
– “Leśne Skrzaty” przedszkole w Ossówce – kontynuacja budowy i uruchomienie,
– modernizacja gospodarki wodociągowej w gminie,
– przebudowa i budowa drogi Jagodnica – Ludwinów – Nowa Bordziłówka,
– instalacja solarów – Zielona Energia Gminy Leśna Podlaska,
– modernizacja przestrzenna placu przy Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej,
– wzrost efektywności obsługi mieszkańców – e-usługi
– bieżące naprawy dróg,
– fundusz sołecki.

Migawki z Gminy Leśna Podlaska (wybrane)

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

Andrzejki w Klubie Kultury w Worgulach i “Worgulanki”

Dwór Droblin


Złote Gody w Leśnej Podlaskiej


Turniej siatkówki pamięci Marka Kacika


Centrum Leśnej Podlaskiej


Kopiec Marszałka Piłsudskiego i Przemarszu Legionów w Mariampolu


Klub Młodych Odkrywców


Ogólnopolski Festyn św. Krzysztofa


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej


Bazylika Matki Bożej Leśniańskiej i zabytkowy krzyż w Leśnej Podlaskiej

 

materiał: Radiobiper Leśna Podlaska
temat: Leśna Podlaska gmina
zdjęcia: arch. radiobiper.info
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *