Reklama

Kodeń: Informacja wójta o przedsięwzięciach zrealizowanych w 2017 r.

Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć podczas ostatniej ubiegłorocznej Sesji Rady Gminy przedstawił syntetyczną informację z całego upływającego roku. Mając na uwadze ilość zrealizowanych w tym roku zadań, przedstawił te, najważniejsze.

 

I.

Główny punkt ciężkości działań gminy w roku bieżącym, podobnie jak w latach poprzednich, to pozyskiwanie środków unijnych i realizacja przedsięwzięć, na które otrzymaliśmy pieniądze. Pod tym względem upływający rok możemy uznać za udany.

Realizowanych jest aktualnie w różnym stopniu zaawansowania 10 projektów:

Przedszkolaki zgrana paka.
Przebudowa dróg gminnych – ulice Zastodolna i Terespolska.
Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń. (Instalacja solarów)
Budowa przedszkola w Kodniu.
Poprawa warunków nauczania w Kodniu.
Rozwój infrastruktury społecznej.
Przebudowa targowiska w Kodniu.
Budowa tarasu przy Gminnym Centrum Kultury w Kodniu.
Wdrożenie e-usług w Gminie Kodeń.
Budowa części ul. Ogrodowej
Łączna wartość tych projektów to 12 milionów 640 tys. zł, z czego pozyskane środki to blisko 8 milionów 430 tys. zł. Jak Państwo wiecie, środki własne pozyskiwane w ciągu roku przez gminę to ok. 3,5 mln zł.

Szczegółową informację o projektach przedstawia przygotowana wizualizacja.

II.

Jedną z bardzo ważnych decyzji podjętych na początku tego roku było uporządkowanie spraw związanych z ubezpieczeniem gminy. Przypomnę, że do 2017 r. Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy ubezpieczały majątek oddzielnie. Łączna suma ubezpieczeń wynosiła 6 mln 200 tys. zł za roczną kwotę składek 35.132 zł. Aktualnie ubezpieczony jest majątek o wartości 28 mln 240 tys. zł za roczną kwotę składek 35.046 zł, czyli o 86 zł mniej niż poprzednio. Nieporównywalny jest natomiast zakres ubezpieczenia, bo zwiększony o 22 mln zł.

III.

Przez cały rok podejmowane były działania związane z pracami porządkowymi w gminie.

Wycinano drzewa zagrażające bezpieczeństwu przechodniów i kierowców, usuwano krzewy zarastające drogi i rowy. Pozyskiwano z nich drewno i zrębki na opał. Między innymi wycięto stare topole i sosny w Kopytowie przy drodze do cmentarza katolickiego, przy przystanku autobusowym. W Kodniu we współpracy z Rejonem Energetycznym usunięto 3 duże topole zagrażające liniom energetycznym i ludziom.

W Kodniu III wycięto 29 topoli. Usunięto drzewa przy drodze na Łęgi Kodeńskie.

Z innych prac porządkowych prowadzonych przez cały rok można wymienić zabiegi pielęgnacyjne w parku, przy DPS, na rondzie, rabatkach i trawnikach w Kodniu.

Koszono i pielęgnowano tereny zielone w Olszankach, Dobromyślu, Kostomłotach I i II i Kopytowie. Zgodnie z potrzebami sprzątane były drogi gminne w Kodniu.

W Kostomłotach II po wiosennych porządkach wywieziono 7 przyczep liści i gałęzi.

Na początku kwietnia odbyła się druga odsłona akcji „Sprzątamy naszą gminę”.  Co prawda nie wszystkie sołectwa wzięły w niej udział, ale i tak zebrano dużo śmieci pozostałych po zimie.

IV.

Z własnych środków, przy budynku ośrodka zdrowia, wybudowany został podjazd dla niepełnosprawnych i ułożono chodnik z kostki brukowej.

Przeprowadzony został remont kładki nad Zalewem.

Odnowiono urządzenia na starym placu zabaw na terenie przedszkola.

V.

Wiadome jest, że mamy problemy z miejscami do parkowania przy urzędzie gminy, dlatego podjęto decyzję o zwiększeniu ilości miejsc parkingowych w tym miejscu. Wycięto drzewa i rozebrano nieużywany drewniany budynek. Końcowe prace na parkingu przesunięte zostały na przyszły rok ze względu na konieczność ustabilizowania się gruntu w zasypanych otworach – piwnica, studnie.

W celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych oraz zadbania o bezpieczeństwo dzieci i rodziców, naprzeciw szkoły utwardzono grunt. Parking połączono z przedszkolem nowo wybudowanym chodnikiem.

VI.

Od maja 2016 roku po dzisiaj trwa spór gminy z Wojewodą Lubelskim odnośnie obsady stanowiska Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że z braku administracyjnej decyzji wojewody nie rozpatrzy jej. Aktualnie przygotowujemy pismo do Wojewody Lubelskiego w tej sprawie.

VII.

W styczniu i lutym w gminie odbyły się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych działających na naszym terenie. Wybrano nowe władze na kolejną kadencję.

Natomiast w maju tego roku obchodziliśmy w Kodniu 95-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu. W trakcie uroczystości zasłużonym strażakom ochotnikom wręczono odznaki i medale.

VIII.

W ciągu całego roku wielokrotnie spotykaliśmy się na imprezach sportowych i kulturalnych. Wymienię kilka z nich.

W styczniu, uczestnicząc w Marszu na Kodeń, obchodziliśmy kolejną – 154. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Ponadto w styczniu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Gminnym Centrum Kultury odbył się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego, a także XVI Przegląd Grup i Zespołów Kolędniczych KODEŃ 2017

W lutym Kodeń był miejscem dwóch imprez sportowych: Turnieju Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych oraz Biegu Tropem Wilczym.

8 marca w GCKSiT w Kodniu odbyło się spotkanie pań z okazji Dnia Kobiet.

Koniec maja to m.in. IX Szkolny Jarmark Podlaski oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka.

W okresie wakacji miało miejsce wiele wydarzeń, jak choćby:

XI Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny,
XVIII Bieg Sapiehów,
19 sierpnia odbyły się Dni Kodnia oraz Turniej Piłki Nożnej im. Józefa Tymoszuka,
3 września w Sosnówce odbyły się Dożynki Powiatu Bialskiego. Miłym ich akcentem było zwycięstwo Gminy Kodeń w kategorii najładniejszych wieńców dożynkowych.  Nagrodą za I miejsce było 800 zł. W tym roku nasz wieniec przygotowywali uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
8 września odbyły się Dożynki Parafialno–Gminne w Kodniu.
W październiku Jubileusz 90-lecia istnienia obchodziła Orkiestra Dęta Kodeń.

11 listopada w Gminnym Centrum Kultury odbyła się Wieczornica z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości.

Natomiast 15 i 22 listopada odbyły się uroczystości z okazji 10 – lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu oraz impreza podsumowująca Rok Kraszewskiego w Gminie Kodeń. Jubileusz zgromadził wielu gości z całego powiatu, a także województwa.

Jak co roku w listopadzie w Gminnym Centrum Kultury w Kodniu miała miejsce uroczystość związana z obchodami Dnia Seniora. Na spotkanie przybyło ponad 100 seniorów z całej gminy. W trakcie uroczystości sześć par otrzymało przyznane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Kodeń był w tym roku gospodarzem dwóch konferencji powiatowych. Wraz ze starostwem powiatowym i Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowaliśmy konferencję „Produkty tradycyjne w ofercie turystycznej”. Zebrani rozmawiali o warunkach prowadzenia działalności turystycznej i poszerzaniu oferty turystycznej w powiecie bialskim.

Na drugiej konferencji gościliśmy w Kodniu członków stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Bugiem a Krzną” zrzeszającą osoby fizyczne, firmy, instytucje pracujące w sferze turystyki w powiecie bialskim.

IX.

W upływającym roku były też, niestety, wydarzenia niekorzystne dla gminy. Przypomnę, że pomimo naszych wielomiesięcznych starań, nie udało się uniknąć zwrotu ponad 231 tys. złotych do budżetu państwa.

W wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej okazało się, że w roku 2012 Zespół Placówek Oświatowych poprzez Urząd Gminy Kodeń, podając nieprawdziwe dane, otrzymał zawyżoną o 231 tys. zł subwencję oświatową.

Druga sprawa, to jak Państwo wiecie, na podstawie donosu dotyczącego eksploatacji żwiru i piasku w naszej gminie, prowadzona jest kontrola przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie. Jak do tej pory nie została ona jeszcze zamknięta żadną decyzją. Gdy taką decyzję otrzymam, poinformuję o niej Radę.

X.

Rok 2017 to dobry rok dla dróg w naszej gminie.

Do użytku oddany został kolejny odcinek DW 816. Do zakończenia prac remontowych na odcinku Kodeń – Szostaki zostało ok. 900 m. Zakończenie prac ma nastąpić w przyszłym roku.

Wykonano odprowadzenie wody z DW 816 przy bazylice. W znaczącym stopniu podniesie to bezpieczeństwo jazdy na tym odcinku przede wszystkim zimą.

Kolejną inwestycją przeprowadzoną z Zarządem Dróg Wojewódzkich jest wyremontowanie 90-metrowego odcinka chodnika przy ul. 1 Maja.

Wspólnie ze Starostwem utwardzono 2 kilometry drogi Kopytów – Nowy Dwór. Dzięki niej skróci się przejazd mieszkańców Kopytowa do Białej Podlaskiej.

Drugą wspólną inwestycją gminy z powiatem w tym roku był remont odcinka ulicy Bialskiej od ronda do ul. Sławatyckiej.

Jak już wcześniej wspomniałem wyremontowano, w ramach programu PROW, dwie ulice w Kodniu – Zastodolną i Terespolską.

Siłami gminy wybudowany został z kostki blisko 100-metrowy odcinek drogi w Kostomłotach II.

W Elżbiecinie na istniejącą podbudowę betonową wyłożone zostały dwie warstwy asfaltu.

Przeprowadziliśmy remonty nawierzchni wielu dróg gminnych m.in.: w Kolonii Zabłocie, Zalewszu, Kątach, Olszankach, Zabłociu.

XI.

Dwukrotnie w tym roku odbywały się w sołectwach Gminy Kodeń zebrania wiejskie.

Na wiosnę w marcu i jesienią w listopadzie. W ich trakcie zebrani dowiedzieli się o ilości i przeznaczeniu środków pozyskanych w ramach projektów unijnych, stopniu wykorzystania funduszy sołeckich, nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców oraz innych sprawach, którymi żyje gmina.

W trakcie zebrań mieszkańcy przedstawiali nurtujące ich problemy, propozycje działań w sołectwach oraz gminie.

Największą zgłaszaną bolączką, zarówno wiosną jak i jesienią, jest stan gruntowych dróg gminnych (m.in. zapewniających dojazd do siedlisk i pól). Podawano częste przypadki ich dewastacji przez Straż Graniczną, Lasy Państwowe, myśliwych no i, niestety, samych mieszkańców. Notoryczne są przypadki wjazdu przez rolników na rozmiękłe drogi gruntowe ciężkim sprzętem.

XII.

Dobre wiadomości płynęły w tym roku ze szkoły.

Nasi uczniowie uzyskali w tym roku najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego w historii kodeńskiego gimnazjum.

Szkoła pozyskała od wojewody lubelskiego 17 tysięcy na zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami i 6 tys. 650 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Przeprowadzona został akcja darmowego przeglądu stanu uzębienia u uczniów naszej szkoły. Planujemy, by to przedsięwzięcie było realizowane w następnych latach.

Po raz pierwszy od długiego czasu kodeńskie przedszkole było uruchomione w wakacje.

XIII.

30 września zakończył się pierwszy rok realizacji programu 500+. W ciągu tego roku w gminie Kodeń pomocą objęto czterysta trzydzieścioro dzieci, otrzymały one łącznie blisko 3 mln 300 tys. zł.

XIV.

W ciągu całego roku realizowane były zadania finansowane z funduszy sołeckich:

w Kostomłotach I wykonane zostało centralne ogrzewanie w świetlicy,
w Zabłociu ze środków sołectwa Zabłocie i Kolonia Zabłocie wykonano remont świetlicy,
do świetlicy w Olszankach zakupiono na wyposażenie kuchenkę gazową,
docieplone zostały świetlice w Okczynie i Dobratyczach,
w Kopytowie dokupiono wyposażenie do świetlicy oraz wykonano część ogrodzenia placu,
w Kątach powstał plac zabaw dla dzieci oraz zakupiono drzwi wejściowe do świetlicy,
w Kodniu II utwardzono kostką 50 m drogi gruntowej oraz zbudowano plac zabaw,
w Zagaciu, Kolonii Kopytów, Olszankach i Zalewszu na drogach gminnych wyłożono gruzobeton.


materiał: Gmina Kodeń
tekst / zdjęcie: UG w Kodniu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama