Biała Podlaska: Szkoła Bezpiecznej Jazdy (zaproszenie)

07 stycznia (niedziela) na terenie byłego bialskiego lotniska odbędzie się kolejna edycja Szkoły Bezpiecznej Jazdy. Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

Regulamin Organizacyjny Zimowej Samochodowej Szkoły Bezpiecznej Jazdy

1.Podstawowym celem działalności Zimowej Samochodowej Szkoły Bezpiecznej Jazdy jest poprawa bezpieczeństwa zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń teoretyczno-praktycznych doskonalących umiejętności jazdy w trudnych oraz ekstremalnych warunkach pogodowych i drogowych.

2.Organizatorami szkolenia są: Automobilklub Bialskopodlaski, Klub Motocyklowy „GROM” i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

3.Bezpośrednimi realizatorami szkolenia są instruktorzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy pod kierownictwem kierownika SBJ odpowiedzialnego za realizacje zajęć teoretyczno-praktycznych zgodnie z opracowanym programem szkolenia.

4.Uczestnikami szkolenia mogą być kierowcy posiadający własne pojazdy, spełniające prawne wymogi do uczestnictwa w ruchu drogowym. W szkoleniu teoretycznym mogą uczestniczyć jako słuchacze również osoby bez własnych pojazdów i kandydaci na kierowców.

5.Szkolenia teoretyczne odbywają się w sali szkoleniowej WORD w godzinach 10.00-12.00 a szkolenia praktyczne na terenie bialskiego lotniska w godzinach 13.00-16.00. Terminy szkoleń: 07.01, 21.01, 04.02, 18.02, 04.03, 18.03.

6. Szkolenia praktyczne mogą odbywać się wyłącznie na terenie wyznaczonego w tym celu placu manewrowego.

7. W trakcie szkoleń praktycznych na placu manewrowym instruktorzy SBJ korzystają z kamizelek odblaskowych, chorągiewek sygnalizacyjnych oraz sprzętu nagłaśniającego.

8. W trakcie szkoleń praktycznych na terenie byłego lotniska uczestników szkolenia obowiązują zasady bezpieczeństwa opracowane przez kierownika SBJ stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

9. Szkolenie teoretyczno-praktyczne w SBJ jest odpłatne a liczba uczestników ze względów organizacyjnych ograniczona. Udział w samym szkoleniu teoretycznym jest nieodpłatny.

10.Uczestnicy całego cyklu szkoleniowego otrzymają dyplomy uczestnictwa w zajęciach SBJ.

11. Kursanci kończąc szkolenie mogą uczestniczyć w towarzyskich samochodowych jazdach sprawnościowych o tytuł mistrza i wicemistrzów SBJ w kategorii kobiet i mężczyzn.

12.Organizatorzy SBJ nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników i osób trzecich, oraz za następstwa ewentualnych kolizji i wypadków. Uczestnictwo w szkoleniu praktycznym jest na własne ryzyko.

13. Kierownik SBJ jest zobowiązany do zapoznania uczestników szkoleń z niniejszym regulaminem i jego załącznikami.


materiał: Automobilklub Bialskopodlaski
tekst: Sebastian Filipiuk Automobilklub Bialskopodlaski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *