Międzyrzec Podlaski: 150 tys. zł na zakupy wyposażenia szpitala powiatowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim – Wiesław Zaniewicz, spotkał się z Zarzadem Powiatu w Białej Podlskiej. Podczas spotkania omówił problemy z jakimi boryka się szpital i jakie w związku z tym są najpilniejsze potrzeby. Dyrektor Zaniewicz wskazał, na co mogłoby zostać przeznaczone wsparcie finansowe w wysokości 150 tys. zł. To kolejne zakupy międzyrzeckiej placówki. Kilka dni temu piosaliśmy o dostarczonym już do szpitala sprzęcie z WOŚP wartości ok. 200 tys. zł.

 

Wnioskowane środki zostałyby przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia: wideokolonoskopu, narzędzi chirurgicznych, dwóch pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych ze statywem, 12 szt. łóżek rehabilitacyjno – szpitalnych regulowanych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi.

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie wsparcia w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne. Środki na ten cel będą pochodziły z działu 851 – ochrona zdrowia (przeniesione z działu 855 – rodzina, z ponadplanowych dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej z tytułu zwrotu wydatków przez gminy z terenu Powiatu Bialskiego za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych prowadzonych przez powiat).

 

 

materiał: Radiobiper Międzyrzec Podlaski
temat: Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim / Powiat Bialski / Międzyrzec Podlaski miasto
zdjęcia: arch. radiobiper.info
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *