Województwo: Jest projekt budżetu na 2018 rok

Modernizacja trasy Parczew – Lubartów. Przebudowa mostu na Włodawce i remont trasy z Korolówki na Włodawę. Kilkanaście milionów złotych na projekty w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. To główne zadania, jakie realizować będzie Urząd Marszałkowski w Lublinie na terenie Regionu Bialskiego. Projekt budżetu wojewódzkiego na 2018 rok już jest. Poprosiliśmy o komentarz budżetu wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa – Riada Haidara. Do już zaplanowanych zadań Haidar postulował będzie dodanie remontów dróg w gm. Konstantynów i Janów Podlaski.

 

Dochody przyszłorocznego budżetu określono na poziomie ok. 1 mld 114 mln zł. To prawie 18% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku.


Wydatki zaplanowano na kwotę ok. 1 mld 237 mln zł. To o ponad 22% więcej niż zaplanowano na rok bieżący. Ponad połowa przyszłorocznego budżetu (ponad 630 mln zł.) przeznaczona została na wydatki majątkowe – inwestycje, zakupy, dotacje majątkowe, zakupy i objęcie akcji i udziałów. 212 i pół mln zł w budżecie na rok 2018 pochodzić ma z pożyczek i kredytów.


Unowocześnianie dróg polnych
15 mln zł przeznaczono na dotacje celowe przekazane gminom na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Cześć z tych pieniędzy trafi do gmin Powiatu Bialskiego. Gmina, która planuje z tego skorzystać to m.in. Janów Podlaski.

Droga Wojewódzka 812
Prace na tej trasie związane będą z programem Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i
odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych”. Zapisano w budżecie wojewódzkim na przyszły rok ponad 23 mln 600 tys na rozbudowę drogi Nr 812 Biała Podlaska – WiszniceWłodawa – Chełm. Remontem objęty zostanie odcinek od Korolówki do Włodawy (km 70+550 do km 75+700) z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82. Łącznie przebudowane zostanie ok. 5 km drogi.
Dodatkowo za kwotę 200 tys realizowana będzie budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Włodawkę w km 78+803. To już odcinek od Włodawy do Okuninki.

Droga Wojewódzka 815
To największe drogowe zadanie zaplanowane na przyszły rok w Regionie Bialskim. Za ponad 120 mln zł rozbudowana zostanie droga wojewódzka Nr 815 Wisznice – Parczew – Lubartów. Prace przeprowadzone zostaną na odcinku z Parczewa do Lubartowa. Od km 26+662 do km 61+565 o długości łącznej prawie 35 km.

Droga Wojewódzka 814
Droga wojewódzka
814 Radzyń Podlaski – Żminne. To jedna z kilku tras, na których w przyszłym roku trwać będą wykupy gruntów pod przyszłe rozbudowy i modernizacje.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Ponad 8 mln 400 tys. zł. otrzyma w przyszłym roku szpital w Białej Podlaskiej. Realizowana będzie poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny.

Dodatkowo za 4 mln 270 tys w bialskim szpitalu realizowany będzie projekt Bialska Onkologia”. Bialski szpital już obecnie jest realizatorem dużej ilości świadczeń w zakresie onkologii i hematologii. Dotyczą one leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, chemioterapii, świadczeń kosztochłonnych, programów lekowych i diagnostyki onkologicznej. Szpital realizuje świadczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Zapotrzebowanie na leczenie onkologiczne na terenie działalności WSzS w Białej Podlaskiej jest duże i dynamicznie rośnie.
Celem planowanej inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawa dostępności do nich. W projekcie znajduje się budowa nowego budynku przy istniejącym kompleksie obiektów przy ul. Terebelskiej i Jana II Kazimierza. „Bialska Onkologia” jest pierwszym etapem większego zadania inwestycyjnego.

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Riad Haidar:
Budżet przygotowany został zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego. Nadal inwestujemy w poprawę życia, komfortu podróżowania i przemieszczania się oraz w opiekę zdrowotną mieszkańców. Przykładem są już wpisane w budżecie inwestycje na drogach w pobliżu Włodawy czy Parczewa. Bialski szpital kontynuował będzie ponadto nadal rozwój i wzmocnienie specjalizacji. To nadal projekt budżetu. Jeszcze kilka dni mamy czasu na zgłaszanie dodatkowych spraw, zapotrzebowań i interpelacji. Czy zostaną zrealizowane zobaczymy. Mocno zabiegał będę jednak o to, aby znalazły się w budżecie dwa zadania. Pierwsze to remont drogi wojewódzkiej 698 na odcinku Janów Podlaski – Konstantynów. Drugie zadanie to już współpraca samorządu województwa z Powiatem Bialskim. Chodzi tu bowiem o remont drogi Janów Podlaski – Gnojno. W tych sprawach będę rozmawiał z Radą Sejmiku, Marszałkiem Województwa i Starostą Bialskim. Są duże szanse, że przynajmniej jeden z tych postulatów zapisany zostanie do realizacji w przyszłym roku.

 

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Urząd Marszałkowski w Lublinie
mapki: google.pl/maps
grafika: arch.radiobiper.info
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *