Małaszewicze Duże: Trwają przekształcenia działek pod budowę trzeciego terminalu

Zarząd Powiatu wydał opinię o pozbawieniu dotychczasowej kategorii dróg gminnych Nr 100822L, 100823L i 100824L w Małaszewiczach Dużych. Fizycznie żadna z tych dróg już nie istnieje. Działki zostały sprzedane bądź w najbliższym czasie zostaną sprzedane pod zagospodarowanie inwestycyjne.

Funkcjonują tu już dwa terminale: Kolejowy i Europort. Pojawił się natomiast kolejny inwestor. Trwa wykupowanie działek. Obecna procedura związana jest z przygotowaniem terenu pod budowę terminalu intermodalnego z rozwiniętymi usługami.

Wójt Gminy Terespol zwrócił się do Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z prośbą o wydanie opinii w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr: 100822L (w działkach ewidencyjnych nr 680, 732); nr 100823L (w działkach ewidencyjnych nr 757/5 i 757/6) oraz 100824L (w działce ewidencyjnej nr 780/6) poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych.

W związku z tym, iż przedmiotowe drogi nie istnieją fizycznie w terenie i część działek wchodzących w ich skład przeznaczonych jest do sprzedaży, a część została już sprzedana, Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej pozytywnie opiniuje pozbawienie ich kategorii dróg gminnych.

materiał: Radiobiper Terespol
temat: Terespol gmina / Powiat Bialski
grafika: gminaterespol.pl
tekst, zdjęcia i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *