Terespol: Święto Niepodległości (galeria)

Uroczyste obchody 99 rocznicy Święta Niepodległości w Terespolu rozpoczęły się tradycyjnie mszą św w kościele pw. Świętej Trójcy. Po nabożeństwie delegacje instytucji i organizacji społecznych złożyły wieńce pod pomnikiem żołnierzy poległych w obronie ojczyzny. Modlitwę za ojczyznę odmówił ks. proboszcz Zdzisław Dudek. Głos zabrali burmistrz Jacek Danieluk oraz wicekonsul RP w Brześciu Rafał Stańczyk.

Dalsza cześć uroczystości odbyła się w miejscowej Prochowni – pełniącej rolę lokalnej izby pamięci, gdzie zaśpiewał polonijny chór ,,Uścisk Dłoni” z Brześcia (Białoruś) a także zespół śpiewaczy „Echo Polesia” z terespolskiego klubu seniora. Obydwa zespoły wykonały wiązankę pieśni patriotycznych.

Zainteresowani mogli również obejrzeć wystawy m.in: broni, mundurów, fotografii z dawnego Terespola i duchownych pracujących w terespolskiej parafii, ruchomą makietę kolejki, wystawy kolejnictwa, rękodzieła.

Od godziny 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej otwarte zostały wystawy: ,,Tradycje Lotnicze Lubelszczyzny” i ,,Lotnictwo Polskie Na Znaczkach Poczty Polskiej”.Prelekcje wygłosili:
– starszy kustosz Mirosław Barczyński– ,, Historia lotnictwa na Południowym Podlasiu w czasach II Rzeczypospolitej”,
– mjr rezerwy Wojciech Stachowicz – ,,Historia Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej w latach 1923-1939″
– mjr pilot rezerwy Krzysztof Kulczycki – ,,Historia 61 Pułku Szkolno – Bojowego stacjonującego na lotnisku w Białej Podlaskiej”,

– dr Tomasz Demidowicz – ,,Historia lotniska w Małaszewiczach”.
Hetman Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu – Radosław Sebastianiuk wygłosił prelekcję pt. ,,Dzieje Bractwa Kurkowego w Polsce”. Zaprezentowano też m.in. własną kronikę. Odbył się także mini quiz z nagrodami.
Podczas wydarzenia Artur Pilch opowiedział o swojej książce pt; ,,Legenda Dywizjonu 303”.
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych przy akompaniamencie nauczyciela muzyki, dyrygenta chóru – Tomasz Jezuit. Za rok świętujemy 100 rocznicę odzyskania niepodległości.


materiał: MOK Terespol
tekst zdjęcia: Łukasz Pogorzelski MOK Terespol

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *