Rogoźnica: Do Kownat i na Żerocin jak po stole!

Było to największe zadanie drogowe realizowane przez Powiat Bialski we współpracy z samorządami w tym roku. Ponad 10 kilometrów i 200 metrów zmodernizowanych tras pojawiło się po oficjalnym oddaniu do użytku w dniu 13 listopada 2017 r, na terenie gmin: Drelów i Międzyrzec Podlaski. Wartość prac to 3 mln 360 tys zł. Nie byłoby to możliwe bez pozyskania wsparcia finansowego z zewnątrz. W sumie ok. 2 mln 143 tys zł. Pozostała kwota to “zrzutka” z budżetu powiatu i gmin. Dziś opis i kilka zdjęć a niebawem film!! Zapraszamy!!

W wydarzeniu uczestniczyli: Sławomir Sosnowski marszałek Województwa Lubelskiego, Przemysław Litwiniuk przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Mariusz Filipiuk starosta bialski, Krzysztof Adamowicz wójt Międzyrzeca Podlaskiego, Piotr Kazimierski wójt Drelowa, Mariusz Kosta radny powiatowy, Marek Sulima radny powiatowy, Krystyna Beń dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, samorządowcy, radni z gmin Międzyrzec Podlaski i Drelów, wykonawcy, nadzór, pracownicy ZDP oraz mieszkańcy Rogoźnicy i miejscowości przez których przebiega zmodernizowana droga: Zawadek, Puchacz, Szach.


Gmina Drelów – Rogoźnica – Żerocin
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin od km 0+014 do km 5+104 odcinek długości 5,09 km” – finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.” Jest to droga kategori Z (zbiorcza), o czerokości 5,5 do 6 metrów z dwoma poboczami o szerokości 1,5 metra.
Długość zrealizowanego odcinka – 5 km 090 m

Całkowity koszt poniesiony przy przebudowie drogi wynosi – 1 524 972,78 zł tj
Wartość robót wynikających z umowy z wykonawcą – 1 500 987,78 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego wynikający z umowy – 23 985,00 zł

63,63% poniesionych kosztów to dotacja z budżetu państwa tj. 970 340,00 zł,
pozostała kwota tj. 554 632,78 zł to rozliczenie pomiędzy:
1) Powiatem Bialskim (50 % wkładu własnego) tj. 277 316,39 zł,
2) Gmina Międzyrzec Podlaski (40,20 % wkładu własnego) tj. 222 962,38 zł ,
3) Gmina Drelów (9,80 % wkładu własnego) tj. 54 354,01 zł .

– Na całym odcinku (wyłączając most na rzece Krznie) wykonano warstwę ścieralną nawierzchni z masy betonu asfaltowego o grubości 4 cm, oraz warstwę wyrównawczą istniejącej nawierzchni bitumicznej.
– Wykonano zjazdy publiczne z warstwą ścieralna z betonu asfaltowego i warstwą wyrównawczą, podbudowa z kruszywa łamanego na warstwie wzmacniającej grunt stabilizowany cementem.

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsączająca z piasku.
– Na odcinku od km 0+014 do km 2+030 wykonano poszerzenia jezdni do 6,0 m.
– Na odcinku od km 2+060 do km 5+104 (granica pasa kolejowego relacji Warszawa – Terespol) w m. Szachy wykonano poszerzenia jezdni do 5,5 m.
– Na odcinku od km 4+975 do km 5+104 po prawej stronie jezdni, wykonano chodnik z kostki betonowej brukowej o szerokości 2 m, oraz perony na przystankach autobusowych w km 3+373 strona lewa i w km 3+465 strona prawa o szerokości 2 m z kostki betonowej brukowej od strony jezdni ograniczonych krawężnikiem betonowym.
– Na moście przez rzeki Krzna wymieniony został krawężnik betonowy na krawężnik kamienny granitowy i ułożona została nowa nawierzchnia bitumiczna na chodnikach o szerokości 2x70cm.
– Udrożniono dwa przepusty w km 0+210 i w km 2+230. Wykonano ścianki czołowe przy przepuście w km 0+210.
– Spadki dowiązano do istniejącego zagospodarowania terenu w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie. Rowy przydrożne zostały oczyszczone z krzaków i odtworzone (renowacja) w tych miejscach pod zjazdami publicznymi i indywidualnymi ułożono rury PEHD.

Gmina Międzyrzec Podlaski – Rogoźnica – Kownaty (gm. Huszlew)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr.woj. – Rogoźnica od km 0+000 do km 5+186 odcinek długości 5,186 km realizowanej w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Jest to droga kategori Z (zbiorcza), o czerokości 5,5 do 6 metrów z dwoma poboczami o szerokości od 1 do 1,5 metra.
Długość zrealizowanego odcinka – 5186 mb
Całkowity koszt poniesiony przy przebudowie drogi wynosi 1.842.915,58 zł tj
– wartość robót drogowych w/w odcinka wynosi – 1.818.623,08 zł
– nadzór inwestorski nad realizacją robót – 24.292,50 zł

63,63% poniesionych kosztów to dotacja z budżetu państwa tj. 1 172 647,00 zł pozostała kwota tj. 670 268,58 zł to rozliczenie pomiędzy:
– Powiatem Bialskim (50 % wkładu własnego) tj. 335 134,29 zł ,
– Gminą Międzyrzec Podlaski (50 % wkładu własnego) tj. 335 134,29 zł.

Przebudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem objęła:
– wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 100 KN na oś pojazdu samochodowego w technologii mas bitumicznych,
– przebudowę i budowę chodnika w Rogoźnicy,
– budowę miejsc parkingowych wraz z zatoką przy Ośrodku Zdrowia w Rogoźnicy,
– utwardzenie istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów w granicach pasa drogowego,
– korektę profilu podłużnego w celu odwodnienia jezdni,
– wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi do 6,0 m na dł 1,29km,
– wykonanie nowej nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych.


materiał: Radiobiper Międzyrzec Podlaski
temat: Powiat Bialski / Międzyrzec Podlaski gmina / Drelów gmina / Zarząd Dróg Powiatowych
tekst: Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej / Leszek Niedaleki
zdjęcia: Małgorzata Mieńko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *