Reklama

Pracownicy Urzędu Gminy uczestniczą w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji

Gmina Międzyrzec Podlaski od kwietnia 2017 r. jest uczestnikiem pilotażowego projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.”

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (placówka doskonalenia nauczycieli, prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej) w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, a jego wdrożenie ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach prowadzonych działań w projekcie 5 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zorganizowano spotkanie dialogowe uczestników pilotażu z kadrą kierowniczą jednostek oświatowych gminy oraz władzami gminy.
Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki spotkań jaka jest poruszana na spotkaniach dialogowych w Warszawie, a także przedstawić planowane działania, w tym, w szczególności opracowanie – Planu wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych –.
Spotkanie odbyło się pod hasłem „ROZWÓJ JAKOŚCI OŚWIATY W GMINIE MIĘDZYRZEC PODLASKI POPRZEZ WSPIERANIE SZKÓŁ W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” poprowadziła je Monika Sierpień Kierownik Referatu Oświaty.
Podczas spotkania Dyrektorzy szkół przedstawili swoje opinie do omawianych zagadnień. Ponadto jednym z punktów spotkania było przedstawione oczekiwań – środowisk, które są zainteresowane efektami działalności szkoły. Dyrektorzy przedstawili informację dot. potrzeb w zakresie wspomagania procesowego.

W ramach realizacji programu pilotażowego ORE przeszkoli z każdej JST Dyrektora. Do uczestnictwa w warsztatach pt. „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” wytypowano Elżbietę Demczuk Dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu.

W ramach wsparcia w realizacji działań wdrożeniowych, związanych z realizacją procesowego wspomagania w podległych szkołach, ORE przeszkoli z każdej JST uczestniczącej w pilotażu po jednej osobie wytypowanej do realizacji ww. procesowego wspomagania (tzw. „wspomagacza”) w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”.

Do uczestnictwa wytypowano Katarzynę Tymoszuk nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach.

Więcej informacji znajduje się na stronie : „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.”


materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
tekst: Sylwia Łubik Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama