Biblioterapia! Bo książki kształtują ludzi! Spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej (galeria)

W dniu 30 października 2017 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie “Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii uczniów”, rozpoczynające pracę Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego w roku szkolnym 2017/2018, której tematem jest Biblioterapia w nowoczesnej szkole.

Spotkanie poprowadziła Pani dr Wanda Matras – Mastalerz, z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa

Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, przewodnicząca Krakowskiego Koła Biblioterapeutów, członek Polskiej Sekcji IBBY w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu biblioterapii.

„Kto czyta książki, zawsze skorzysta: albo się czego nauczy, albo się rozbawi, albo zaśnie – w każdym razie skorzysta” – tym cytatem rozpoczęła prelegentka swoje wystąpienie. Wykład Pani dr Matras- Mastalerz nawiązywał do priorytetów polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2017/2018, wśród których znalazło się m.in.: wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, bezpieczeństwo w Internecie, wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. Prowadząca niezwykle ciekawie mówiła o leczniczej roli literatury nawiązując do świata wartości i piękna. Duży nacisk położyła na ogromne znaczenie słowa czytanego. W dzisiejszych czasach nawet medycyna, w tym neurologia, podkreśla zbawienny wpływ książki na rozwój człowieka.

Coraz częściej też lekarze przepisują chorym „książki na receptę” (Books on Prescription). Obecnie w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Walii, Norwegii i Szwecji pacjenci do 18. roku życia opuszczający mury szpitali nie tylko otrzymują recepty na leki, oraz recepty na książki dostarczające pomocnych informacji na temat indywidualnych problemów dotykających zdrowia każdego człowieka, takich jak obniżony nastrój, depresja, cukrzyca, problemy onkologiczne i inne.

Prelegentka zaprezentowała szeroki wachlarz literatury terapeutycznej, przytoczyła wybrane bajki terapeutyczne, ukazała ich rolę i znaczenie, zwłaszcza w rozwoju dzieci i młodzieży. Zgromadzeni nauczyciele bibliotekarze poznali, jak za pomocą książki i tekstu można kreować własną rzeczywistość i pomagać innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w kształtowaniu postaw życiowych, wzmacnianiu poczucia własnej wartości czy rozwiązywaniu różnorodnych problemów.

Zapoznała z literaturą z zakresu biblioterapii do wykorzystania przez bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów szkolnych, a także rodziców. Są to m.in. książki Ireny Boreckiej, Marii Molickiej, Wojciecha Kołyszko, Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel, Małgorzaty Strzałkowskiej.

Sposób prowadzenia spotkania i wszechstronna wiedza Pani dr Wandy Matras – Mastalerz spotkała się z wielkim uznaniem ze strony bibliotekarzy i nauczycieli.

Komentarz Radiobiper:
To jedno z najciekawszych spotkań w jakich przyszło nam uczestniczyć w Bibliotece Pedagogicznej a następnie opracować relację. Spotkanie w roku szczególnym. Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne obchodzi właśnie 20 lat istnienia. Z tego też powodu w całej Polsce odbywa się cykl spotkań – szkoleń związanych z tematyką stosowania “Biblioterapii w nowoczesnym procesie edukacji i terapii uczniów”.

Gość spotkania – dr Wanda Matras – Mastalerz, z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie stwierdziła już na samym początku swojego wystąpienia, że bardzo cieszy się ze spotkania w Białej Podlaskiej i tak licznej reprezentacji nauczycieli bibliotekarzy w nim uczestniczącym.

Spotkanie może stać się zaczątkiem nowych działań jakie podejmowane będą w Bibliotece Pedagogocznej w Białej Podlaskiej. Dr Matras – Mastalerz zasugerowała nawet, że to w Białej Podlaskiej, w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Kolejowej może powstać 11 w Polsce filia Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Baza bialskiej biblioteki, jej oddziaływanie, nowatorskie metody już stosowane i główny nacisk pracy postawiony na rozwijanie nauczycieli bibliotekarzy a przez to ich wpływ na rozwój, kształtowanie się, “tworzenie” młodych ludzi w bialskopodlaskich szkołach jest wyjątkowe na skalę regionalną a co za tym idzie jest to dobre miejsce do utworzenia Oddziału czy Filii Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Dla czytających ten materiał a otwartych na nowości i kształcenie się czytelników przedstawiamy dwie ciekawostki ze spotkania:
biblioterapia – to z antyku – leczenie duszy
dzisiejszy tablet – to przed wiekami gliniana tabliczka


materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
tekst: bialabp.edu.pl / Leszek Niedaleki
zdjęcia: Radiobiper
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *