Krzewica: Święto nauczycieli międzyrzeckiej gminy (galeria)

Niebawem film. Dziś opisujemy wydarzenia jakie miały miejsce w dniu 12 października w Krzewicy, gm. Międzyrzec Podlaski. Tego dnia w budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach miała miejsce uroczystość która z jednej strony była podsumowaniem rocznej pracy edukacyjnej, nagrodzeniem wybitnie wyróżniających się pedagogów i oddanych swojej pracy pracowników administracji – z drugiej zaś, podsumownie stanu obecnego, projektów, snucie planów i ukazanie najbliższych oświatowych inwestycji Gminy Międzyrzec Podlaski.

A jest się czym chwalić. Nie bez przyczyny oświata międzyrzeckiej gminy stawiana jest za wzór samorządom z całej Polski. „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.” Cytat z twórczości Paula Coelho był hasłem dnia. Uroczystość uświetnili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kożuszkach.
Wójt gminy Krzysztof Adamowicz, w asyście przewodniczącego gminy Andrzeja Pietruka, radnych, w tym przewodniczącego
Komisji Oświaty Rady Gminy Adama Jowika, wręczyli pracownikom oświaty listy gratulacyjne oraz odznaczenia państwowe.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały:
Ewa Grontkowska nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
Anna Łuciuk nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
Elżbieta Demczuk dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu
Elżbieta Łaziuk wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach
Andrzej Kurenda nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Krysińskiego w Rudnikach
Elżbieta Siłuch dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach
Tego dnia wręczono również listy gratulacyjne nauczycielom, którzy otrzymali wyższy stopień awansu zawodowego. Są to:
nowi nauczyciele mianowani – Agnieszka Wasiluk nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Rzeczycy i Joanna Oleksiuk nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu oraz nowi
nauczyciele dyplomowani: Anna Skórkiewicz nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w
Rogoźnicy, Ewa Szostkiewicz i Izabela Siuciak nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach. Nauczyciele złożyli ślubowanie.

Uroczystość była też dobrym momentem na wręczenie nagród przyznanych przez wójta oraz dyrektorów.
Nagrodę wójta otrzymali:
Katarzyna Radzikowska dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach
Elżbieta Siłuch dyrektor, Ewa Tchórzewska nauczyciel, Dorota Matejek nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Misiach
Zenon Domański p.o. dyrektora, Beata Leszczuk nauczyciel, Barbara Łaziuk nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach
Dorota Herda dyrektor, Renata Michalak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy
Elżbieta Demczuk dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu
Justyna Deneka nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Halasach:
Janina Lemieszek, Anna Muszyńska, Joanna Pawluk, Małgorzata Olech, Karolina Kieruczenko, Ewa Brzozowska, Zofia Chalimoniuk, Krystyna Semeniuk, Marzena Pietruk, Agnieszka Melaniuk, Krzysztof Nóżka, Marzena Kijek.

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Misiach:
Bożena Trościańczyk, Natalia Puszkarska, Małgorzata Nowak, Joanna Jędruchniewicz, Renata Woch, Barbara Jędruchniewicz, Iwona Lesisz, Renata Sobieszuk – Rzeńca, Anna Bogucka, Agnieszka Jabłońska, Jerzy Szkołut, Ewa Jowik, Marta Zachariasz, Dorota Sójka, Aldona Komoszka, Zenon Zachariasz, Bogdan Bernat, Maria Siedlanowska, Barbara Siłuszyk, Anna Tymoszuk,

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Kożuszkach:
Elżbieta Łaziuk, Adam Iwanejko, Katarzyna Tymoszuk, Adam Lemieszek, Renata Samociuk, Izabela Siuciak, Radosław Rynn, Wioletta Wolska, Anna Kuczyńska, Ewa Kaczor, Beata Zacharjasz, Anna Zaniewicz, Tomasz Prokopiak, Józef Słupek, Józefa Zachariasz, Marianna Niemczuk.

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Rogoźnicy:
Iwona Szymona, Justyna Kołodziejczuk, Anna Skórkiewicz, Barbara Iwaniuk, Dorota Charczuk, Małgorzata Kuzaka, Bogusława Małek, Magdalena Budziszewska, Wanda Żółkowska, Bożena Rygier.

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Rzeczycy:
Agnieszka Myszka, Anna Łuciuk, Agnieszka Siedlanowska, Grzegorz Chmielewski, Anna Kurkowska, Kazimierz Siedlanowski, Agnieszka Kośmider, Małgorzata Siedlanowska.

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Tłuśćcu:
Jolanta Węgrzyniak, Bogusława Łaziuk, Karolina Samociuk, Marzanna Zcharjasz, Anna Kozłowska, Urszula Saczuk, Monika Stefaniuk.

– Gratulujemy odznaczonym i nagrodzonym. Dziękujmy wszystkim za codzienny trud, zaangażowanie i poświęcenie w wykonywaniu pracy. To coś więcej niż praca – to misja, która często pochłania maksymalnie energię, czas, pokłady cierpliwości. To praca na rzecz przyszłości młodego pokolenia, a gdy chodzi o dzieci – zawsze warto robić wszystko, choćby ponad siły. – mówił wójt Krzysztof Adamowicz.

Wymienić należy choć kilka projektów realizowanych w międzyrzeckiej, gminnej oświacie:
„Wyższa jakość kształcenia w Gminie Międzyrzec Podlaski”
Projekt przewiduje położenie sieci komputerowej, a także zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni ICT i przyrodniczych dla
szkół, wyremontowane zostaną sanitariaty w dwóch szkołach.
Całkowita wartość projektu: 1mln 271 tys 228 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: prawie 1 mln 100 tys zł.

W 2017 r. rozpoczęto realizowanie projektów edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską:
„Młodzi, aktywni, ciekawi świata 2”
Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej w klasach gimnazjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT,
szkolenie nauczycieli.

Całkowita wartość projektu: 936 tys 855 zł. Wartość dotacji: ponad 890 tys zł

Oświata Gminy Międzyrzec Podlaski w liczbach:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Halasach –
dyrektor Katarzyna Radzikowska
Liczba uczniów: 122; liczba pracowników szkoły: 25

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Misiach – dyrektor Elżbieta Siłuch, wicedyrektor Ewa Jowik
Liczba uczniów: 333; liczba pracowników szkoły: 54

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Kożuszkach – p.o. dyrektora Zenon Domański,
wicedyrektor Elżbieta Łaziuk
Liczba uczniów: 167; liczba pracowników szkoły: 36

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Rogoźnicy – dyrektor Dorota Herda, wicedyrektor Justyna Kołodziejczuk
Liczba uczniów: 161; liczba pracowników szkoły: 38

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Krysińskiego w Rudnikach
– p.o. dyrektora Monika Swórska
Liczba uczniów: 121; liczba pracowników szkoły: 28

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Rzeczycy
– dyrektor Janusz Oksiejuk
Liczba uczniów: 198; liczba pracowników szkoły: 32

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Tłuśćcu – dyrektor Elżbieta Demczuk
Liczba uczniów: 121; liczba pracowników szkoły: 29

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pościsze i Tuliłów – dyrektor
Agata Chołodzińska-Zgorzałek
Liczba uczniów: 95; liczba pracowników szkoły: 20


materiał: Radiobiper Międzyrzec Podlaski
temat: Międzyrzec Podlaski gmina / Oświata Gminy Międzyrzec Podlaski
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia: Małgorzata Mieńko
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *