XIX Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej Terespol 2017 (zaproszenie)

Regulamin Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu; Współorganizator: Liceum Akademickie w Terespolu; Patronat: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

1. Celem Przeglądu jest:
– popularyzacja poezji śpiewanej,
– kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
– odkrywanie i pogłębianie znajomości literatury polskiej i zagranicznej,
– zachęcanie do twórczości własnej.

2. Forma realizacji:
– przegląd na zasadach konkursu przeprowadzonego w dwóch kategoriach:
a) piosenka autorska – własny tekst i muzyka,
b) piosenka odtwórcza – tekst i muzyka innego wykonawcy ewentualnie
kombinacja – własny tekst lub muzyka.
W każdej kategorii mogą występować soliści, soliści z akompaniamentem i zespoły.
Jeśli w danej kategorii nie znajdzie się co najmniej 40% prezentowanych utworów,
organizator może jej nie uwzględnić jako odrębnej.
3. Zasady uczestnictwa:
– konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich, gimnazjów, uczniów klas siódmych
szkół podstawowych i dorosłych,
– wykonawcy przygotowują dwa utwory wybranych autorów lub własne,
– czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut,
– w przeglądzie mogą być prezentowane utwory publikowane w wydawnictwach
książkowych i prasie literackiej lub własnego autorstwa, nigdzie dotąd
niepublikowane.

4. Zasady oceniania:
oceny dokona Jury powołane przez organizatorów
– kryteria oceny:
a) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
b) dobór repertuaru pod względem wartości artystycznej tekstu i muzyki,
c) interpretacja utworów (cenione zwłaszcza nowatorskie aranżacje)
d) ogólny wyraz artystyczny
– laureaci otrzymują nagrody pieniężne za I,II,III miejsce oraz 3 wyróżnienia,
– organizator gwarantuje za I miejsce w każdej kategorii nagrodę w wysokości 400,00 zł.
– o podziale pozostałej puli nagród decyduje Jury powołane przez organizatora.

5. Zasady organizacyjne:
– wykonawcy przesyłają (e-mailem lub pocztą) na adres MOK dokładnie wypełnioną
kartę uczestnika (znajduje się na stronie www.mokterespol.com w zakładce Pliki
do pobrania) do dnia 16.11.2017. Uczestnicy muszą uzyskać od organizatora
potwierdzenie otrzymania karty zgłoszenia (telefoniczne lub mailowe).

Brak takiego potwierdzenia dowodzi, że zgłoszenie nie dotarło do organizatorów.
– przegląd odbędzie się w dniu 26.11.2017 r. o godz. 15.00 w sali bankietowej restauracji
GALERIA SMAKÓW w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 132 (sala na piętrze),
– wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej,
– organizator zapewnia drobny poczęstunek,
– uczestnicy proszeni są o przybycie co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przeglądu, w celu dokonania weryfikacji repertuaru i wykonania próby.

Organizator zastrzega
sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania kwalifikacji w przypadku dużej liczby uczestników. Istnieje możliwość noclegu w pokojach gościnnych MOK Terespol.

Adres głównego organizatora:
Miejski Ośrodek Kultury ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, tel: 83 375 22 65, 507 170 018, e-mail mokterespol@wp.pl Osoby do kontaktu: Anna Pietrusik, Łukasz Pogorzelski.
link Karta Zgłoszeniowa 


materiał: MOK Terespol
tekst : Łukasz Pogorzelski
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *