Sławacinek Stary: Pół wieku strażaków ochotników (galeria)

9 września (sobota) OSP w Sławacinku Starym świętował swoje 50-lecie istnienia jednostki. Uroczystości rozpoczeła mszą w miejscowej kaplicy. W programie znalazło się ponadto moc atrakcji dla dzieci i dorosłych, m.in. grochówka strażacka z kuchni polowej, ogródek piwny – grill, zabawa taneczna z zespołem muzycznym „Forum” i wiele innych. Najważniejsze jednak było uchonorowanie samej jednostki i druchów bez którym strażackiego akcentu w Sławacinku Starym nie byłoby. Posypały się dyplomy, nagrody i odznaczenia. W tym po raz pierwszy w OSP Sławacinek Stary przyznawane Złote Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Dziś nazwiska odznaczonych i monografia jednostki wraz z obszerną fotorelacją. A już niebawem FILM!! Zapraszamy!!

 

Odznaczenia z okazji 50-lecia działalności OSP Sławacinek Stary
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Lubelskiego Uchwałą nr 1/2017 z dnia 13 marca 2017 r. nadało po raz drugi
Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Druhom: Grzegorz Ochijewicz s. Jana, Witold Jankowski s. Pawła, Marek Maleńczuk s. Kazimierza, Karol Kaliszewski s. Aleksandra
Po raz pierwszy Złoty Medla Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Druhnie: Maria Białek c. Kazimierza
Druhom: Waldemar Białek s. Władysława, Mirosław Dmitruk s. Ryszarda
Srebrny Medla Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Druhom: Zdzisław Marczuk s. Władysława, Piotr Ochijewicz s. Jana, Robert Dmitruk s. Ireneusza
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Druhnom: Agnieszka Borodijuk Naumiuk c. Jana, Krystyna Krasocha c. Walentego, Stanisława Wróbel c. Zygmunta, Urszula Maleńczuk c. Józefa, Regina Kaliszewska c. Jana, Bogumiła Grzywacz c. Józefa, Małgorzata Niestoruk c. Stanisława
Druhom: Mateusz Maleńczuk s. Marka, Michał Maleńczuk s. Piotra, Albert Chwedoruk s. Stanisława

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białej Podlaskiej woj. Lubelskie
Uchwałą nr 1/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. nadało
Odznakę Honorową Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego
Druhom: Piotr Oskwarek s. Mariana, Lucjan Krasocha s. Aleksandra

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białej Podlaskiej woj. Lubelskie
Uchwałą nr 1/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. nadało
Odznakę Strażak Wzorowy
Druhom: Patryk Andrzejewski s. Dariusza, Hubert Chwedoruk s. Stanisława, Jakub Kowalik s. Jacka, Ernest Chwedoruk s. Stanisława, Konrad Ochijewicz s. Piotra

Rada Gminy Biała Podlaska przyznała odznaczenia
Za Zasługi Dla Gminy Biała Podlaska
Druhom: Jan Zozula s. Stanisława, Jan Sołtan s. Jana, Remigiusz Maleńczuk s. Marka

Nagrodzono Jednostkę OSP w Sławacinku Starym. Nagrodę oraz specjalne podziękowania przekazano Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym Druhowi Marianowi Oskwarkowi

 

Monografia OSP w Sławacinku Starym
Chlubą Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym jest wiekowa historia, a w niej trwające latami różnorodne działania ratownicze oraz wszelkie przedsięwzięcia krzewiące oświatę i kulturę. Jednostka może pochwalić się dobrą działalnością w zakresie prewencji, wyszkoleniu bojowym, dobrą współpracą z młodzieżą, na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców swojej miejscowości.

Aby uzyskać dobre wyniki potrzeba było czasu. Z tego też względu, należy wspomnieć poprzedników dzisiejszych strażaków, którzy 50 lat temu, a dokładniej 12 lutego 1967 roku, założyli Ochotniczą Straż Pożarną w Sławacinku Starym.

Założycielami było 25 członków pośród których wyłoniono skład zarządu: prezes dh. Eugeniusz Miela, v-ce prezes naczelnik dh. Lucjan Krasocha, z-ca naczelnika dh. Marian Badach, skarbnik dh. Paweł Jankowski, sekretarz dh. Julian Dmitruk, gospodarz dh. Michał Sawczak. Do komisji rewizyjnej wybrano: przewodniczący dh. Wiktor Krasocha, członek dh. Aleksander Kaliszewski, członek dh. Stanisław Maleńczuk.

Priorytetowym zadaniem ówczesnego zarządu było uzyskanie pełnego wyszkolenia funkcyjnych i strażaków oraz dążenie do możliwości pozyskania sprzętu pożarniczego. Po dobrym wyszkoleniu, 15 lutego 1968 roku nastąpił oczekiwany sukces, otrzymano od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej motopompę pożarniczą PO3 wraz z kompletem niezbędnego wyposażenia .

6 czerwca 1968r. komitet budowy świetlicy, przekazuje w stanie surowym pod opiekę OSP budynek. Dzięki prężnej działalności jednostki i bardzo dużym zaangażowaniu wszystkich członków OSP, 28 czerwca 1968 zostaje zakończona budowa świetlicy i oddana do użytku dla miejscowego społeczeństwa.

W 1970 roku jednostka przystępuje do budowy garażu na sprzęt pożarniczy. Otrzymano zgodę na wykop fundamentów. Dobra organizacja i wysokie aspiracje, doprowadziły, że budowa została uwieńczona sukcesem i dwa lata później oddano garaż do użytku.

Jednostka w 1973r. otrzymuje lekki samochód pożarniczy na podwoziu marki „Żuk” GLM

Częste dysponowanie jednostki do akcji ratowniczo-gaśniczych i sukcesy w tychże akcjach, zakwalifikowały jednostkę do posiadania samochodu średniego.

22 marca 1974 r. jednostka zostaje przekwalifikowana i otrzymuje samochód pożarniczy na podwoziu marki „Star” GBM

W 1976 roku naczelnik OSP dh. Marian Badach z z-cą naczelnika Janem Kozulą podejmują się wykonania centralnego ogrzewania w remizo-świetlicy.

Czynny udział w akcjach sprawił, że OSP otrzymuje dodatkowy sprzęt do walki z pożarami. Wyposażenie zwiększa się o 2 motopompy, przyczepę na węże i inny sprzęt. Zmusiło to do dalszej rozbudowy remizy i jesienią 1976 roku oddano do użytku magazynek na materiały pędne i smary tzw. „MPS” oraz centralne ogrzewanie.

OSP w Sławacinku Starym jest oceniana zarówno przez władze gminne jaki powiatowe jako jedna z wyróżniających się, co sprawiło, że rozwój jednostki nie zwolnił.

Mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków dla OSP przystąpiono do budowy drugiego boksu garażowego. Prace przy budowie na sumę 300 tysięcy złotych są wykonywane wyłącznie czynem społecznym. Materiały w postaci bloków betonowych i pokrycia dachowego pokrywa Urząd Gminy w Białej Podlaskiej, natomiast prace budowlane, od zalania fundamentów do całkowitego wykończenia budowy, wykonywane są przez druha Stanisława Chwedoruka. Pomieszczenia oddano do użytku w 1978 roku.

23 maja 1997 roku jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Za bardzo dobre wyniki z działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP dh. Waldemar Pawlak, w 2007 roku odznaczył Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym.

Nie sposób jest opisać wszystkiego podczas 50-tych urodzin, przedstawić należy jednak obecny skład Zarządu tutejszej jednostki: prezes dh Marian Oskwarek, v-ce prezes naczelnik dh Marek Maleńczuk, z-ca naczelnika dh Piotr Oskwarek, skarbnik dh Andrzej Nestoruk, sekretarz dh Grzegorz Ochijewicz, gospodarz dh Franciszek Kaliszewski, członek (kronikarz) dh Mateusz Maleńczuk. Komisja rewizyjna: przewodniczący dh Witold Jankowski, członek dh Albert Chwedoruk, członek dh Tomasz Chalimoniuk.

Dzięki prężnej działalności Zarządu i strażaków, jednostka, w chwili obecnej posiada na wyposażeniu: ciężki samochód pożarniczy na podwoziu „Jelcz 4×4” GCBA 4/30, 4 motopompy pożarnicze, komplet węży, zestaw do ratownictwa technicznego „LUKAS”, zestaw do ratownictwa medycznego, piły spalinowe do cięcia drewna, betonu i stali, agregat prądotwórczy i oddymowy, sprzęt ochrony układu oddechowego, tzw. „aparaty powietrzne”, umundurowanie specjalne wraz z pełnym uzbrojeniem osobistym każdego strażaka biorącego udział w akcji, urządzenia do wykrywania gazów niebezpiecznych, radiotelefony przenośne, 2 ogrzewane boksy garażowe, izbę pamięci oraz magazyn na paliwa, oleje i smary, wiele innego oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.

 

 

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Biała Podlaska gmina / Ochotnicza Straż Pożarna w Sławacinku Starym
tekst: Piotr Oskwarek OSP Sławacinek Stary / Leszek Niedaleki
zdjęcia: Małgorzata Mieńko
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *