Rozmawiali o rewitalizacji w Gminie Konstantynów (film)

4 września w Pałacu Platerów odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza, jako narzędzie zintegrowanego rozwoju gminy Konstantynów. 

– W oparciu o ankiety, które sporządziliśmy z udziałem naszych mieszkańców,wydzielono trzy obszary, które będą podlegały rewitalizacji. Pierwszy obszar to jest centrum miejscowości, czyli skwer ul. 3 Maja oraz budynek Gminnego Centrum Kultury. Drugi to jest zespół pałacowo – parkowy w Konstantynowie. Trzeci natomiast, to jest Kolonia Komarno i aleja lipowa wraz terenem wokół nowego kościoła oraz zabytkowy stary kościółek wraz z otoczeniem. Jest jeszcze jeden dodatkowy teren, który będzie podlegał rewitalizacji, to jest teren osiedla Folwark, gdzie mamy do czynienia z wykluczeniem społecznym i tam wymagana jest interwencja – wyjaśnia Wójt Gminy Konstantynów Romuald Murawski.

– Część projektów, która została opracowana na etapie założeń wspólnie z mieszkańcami oraz współpracownikami urzędu, są to projekty bardzo duże, bardzo ambitne o wielu wymiarach, społecznym, gospodarczym, turystycznym i środowiskowym. W szczególności te pierwsze projekty, które były prezentowane na konferencji, dotyczące rewitalizacji założeń parkowych, jak również pałacu Platerów pełnią przede wszystkim funkcję społeczną, ale także poprzez zdecydowane uatrakcyjnienie turystyczne funkcje gospodarcze – mówił po konferencji Piotr Janczarek, Prezes Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych.

>> Treść Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023 <<

*** Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023 powstał przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza, jako narzędzie zintegrowanego rozwoju gminy wiejskiej Konstantynów”, który współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014- 2020 w ramach konkursu dotacji, pn. “Przygotowanie programów rewitalizacji (III edycja Konkursu)”.

 


materiał: Gmina Konstantynów
film / zdjęcie: Małgorzata Mieńko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *