Janów Podlaski: 50 lat Gminnego Ośrodka Kultury (galeria)

W dniach 2-3 września gmina Janów Podlaski świętowała dwa ważne wydarzenia, 50-lecie GOK w Janowie Podlaskim oraz Dożynki Gminno – Parafialne. Z tych okazji władze gminy przygotowały wydarzenia z interesującym programem atrakcji. O dożynkach przeczytać i zdjęcia obejrzeć możecie w osobnym materiale TUTAJ <<==>> LINK. Dziś kilka słów i galeria zdjęć z 50-lecia Gminnego Ośrodka Kultury. Już niebawem nasze reportaże filmowe z jednego i drugiego wydarzenia.

 

Świętowanie półwiecza janowskiego GOK-u miało miejsce w sobotę – 2 września. Uroczystości na rynku w Janowie otworzył Wójt Gminy Janów Podlaski Jacek Hura oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wiesława Tur.

Uczestnicy usłyszeli od pani dyrektor rys historyczny działalności placówki na przestrzeni lat a następnie wraz w wójtem wręczyli statuetki i składali podziękowania dla osób zaangażowanych w działalność ośrodka.

Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny. Na scenie zaprezentowali wpierw swoje talenty zespoły dziecięce z Białorusi: zespół pieśni i tańca “Prybużje”, zespół ”Zabaulyanki”, zespół rewii i tańca “Prestiż”, Varvara Andrusava, Taras Hubanau, Sofiya Yashchuk, Palina Melesh, Arseni Kandratsiuk, Zespół harmonistów ”Kartuzyane”, “Teatr Mody”, GUO Szkoła nr 1 w Brześciu, Studio teatralne ”Przyciąganie’‘, Ludowe studio ‘‘Ternicka’‘ oraz Choreograficzny zespół “Kapryz”.

Kolejnym punktem programu był występ zespołów tanecznych. Zespoły zaprezentowały układy choreograficzne do utworów: „Cheap Thrills”, „Waka Waka”, „Zumba” oraz „Uptown Funky”. Po nich na scenę weszli recytatorzy z koła „Amator”, pięknie recytowali: Amelia Romaniuk, Julia Baraniuk oraz Aleksandra Wawryniuk.

Swój talent zaprezentowali również soliści z Gminnego Ośrodka Kultury prowadzonymi przez Piotra Kulickiego. Zaśpiewali: Mateusz Łopaciuk, Zuzanna Pikacz, Małgorzata Klimczuk oraz Angelika KorlagaOliwia Nieścioruk, Oliwia i Aleksander Nieścioruk, Hanna Ksiniewicz, Dominika Weremiuk, Natalia Miszczuk, Marta Siedlecka oraz Wiktor Banaś.

Na scenie wystąpiły też zespoły: Pawłowianki, Eye Candy i Meritum.

Program wydarzenia zamknął pokaz fajerwerków oraz zabawa taneczna do późnych godzin nocnych z zespołem „Sway”.

 

RYS HISTORYCZNY Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim

Rok 2017 jest dla Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim rokiem szczególnym, rokiem jubileuszu 50-lecia tej jakże ważnej w życiu gminy, placówki. Oczywiście jubileusz ten ma wymiar symboliczny, nawiązuje tylko do powstania budynku ośrodka, bo przecież szeroko pojęta kultura w gminie nie zaczęła się raptem 50 lat temu, ale towarzyszyła mieszkańcom Janowa i Gminy Janów Podlaski od zawsze. Istniało wiele obiektów, wokół których tętniło życie kulturalne i w których miały miejsce lokalne wydarzenia.

Kluczowym impulsem dla wzrostu aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Janowa Podlaskiego stała się rocznica 500 lecia nadania praw miejskich przypadająca w roku 1965. Rozpoczęto wówczas budowę domu kultury, której koszt wyniósł 1 mln 850 tys zł z czego większość pochodziło ze składek mieszkańców.

Oficjalne otwarcie tzw. Wiejskiego Domu Kultury odbyło się w roku 1967. Był on siedzibą: kina, biblioteki, izby tradycji, urzędu stanu cywilnego. Według danych pochodzących z roku 1972 w domu kultury funkcjonował chór mieszany, który śpiewał pieśni ludowe i patriotyczne, koło plastyczne i szachowe. W tym okresie prężnie działały Koła Gospodyń Wiejskich. Odbywały się Sejmiki Kobiet na których prezentowane były wystawy rękodzielnicze, pokazy kulinarne, szkolenia z zakresu gospodarstwa domowego.

W 1973 roku Dom Kultury podniesiono do rangi placówki gminnej. Znaczne ożywienie jego działalności nastąpiło w roku 1974, kiedy dyrektorem został Arkadiusz Markiewicz. W tym czasie powstał chór, zespół tańca nowoczesnego, zespół tańca ludowego, teatr amatorski, teatrzyk lalkowy. Zorganizowano ciemnię fotograficzną i koło plastyczne dla młodzieży. Gminny Ośrodek Kultury patronował zespołom folklorystycznym z Nowego Pawłowa i Jakówek. Organizowano akademie okolicznościowe i rocznicowe. Jednym z ważniejszych wydarzeń był recital Mieczysława Fogga.

W roku 1975 odbył się Ogólnopolski Plener Malarski. Funkcjonowało Koło Miłośników Sztuki Ludowej i Twórczości Amatorskiej, którego pierwsza wystawa odbyła się w roku 1976 r. obejmująca dzieła malarskie, grafiki i rzeźby w glinie. W tym samym roku odbył się kiermasz sztuki ludowej i występy estradowe pt. „Wesoły autobus” oraz święto „Chłopskiej Drogi” które zgromadziło wielu pisarzy i artystów.

Dobra passa janowskiej kultury została przerwana w 1981 roku, kiedy to GOK utracił bazę lokalową. W jego pomieszczeniach ulokowano przedszkole i gminny PZPR. Z pracy w GOK odeszli Janina Gruszko i Arkadiusz Markiewicz. Księgozbiór biblioteczny przeniesiono do wolnostojącego domu, a w roku 1984 do Domu Ryttów.

Działalność Domu Kultury została wznowiona w roku 1986. Dyrektorem została Czesława Caruk. Z upływem czasu zmieniły się upodobania odbiorców kultury. Utworzono koło komputerowe, klub tańca nowoczesnego, kółko fotograficzne. Stałą formą pracy było organizowanie dyskotek i spotkań w Klubie Seniora.

W roku 1988 dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury została Wiesława Tur. Powstały koła zainteresowań: taneczne, teatralne. Zorganizowano wiele wystaw malarskich. Rozpoczęto współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej. Od 1989 roku zaczęły odbywać się: Wojewódzkie przeglądy Teatrów Amatorskich, Konkursy Recytatorskie, Konkursy plastyczne, Sobótki nad Zalewem, Akademie okolicznościowe.

Rok 1990 był przełomowy dla lokalnego GOK-u, bowiem władze samorządowe objęły nad nim kontrolę i finansowanie. Większy nacisk postawiono na dochodowe formy pracy takie jak: wynajem sal GOK-u, videofilmowanie, organizowanie biletowanych imprez, w szczególności: Bal Sylwestrowy, Zabawy Karnawałowe, Dyskoteki. Działalność GOK była ukierunkowana głównie na promocję gminy. Odbyło się szereg imprez, wśród których można wyróżnić: „Spotkajmy się nad Bugiem”, „Biesiada nadbużańska”, „Impresje Muzyczne”, „Podlaski Jarmark Folkloru”, „Dni Tańskiego”, z udziałem mediów rozsławiających Janów Podlaski w środowisku lokalnym i na terenie całego kraju.

Efektem tego było zorganizowanie w rynku Janowa przez Polskie Radio i GOK imprezy z okazji 40-lecia słuchowiska Jeziorany oraz programu Telewizji Polskiej pt. „Bractwo Przygody i zabawy”. Wraz z rozwojem agroturystyki i podniesieniu atrakcyjności turystycznej janowskiej gminy GOK staje się punktem informacji turystycznej.

W roku 1992 Gminny Ośrodek Kultury przejął kino od podmiotu Max Film.

W latach 1995 – 2017 r. powstały takie zespoły śpiewacze jak: Chór Janowianie, Iskierki, Janowskie Duszki, Silver, Oxygen, Pół żartem pół serio, Tabasco, Meritum, Eye Candy, Kapella, zespoły taneczne: Bikjaż, Amidaa, Optima, Amator, Big Stars, Jantar, Kaszmir, zespół gitarowy: Desperado; powstał Klub Plastyczny Art. Attack, Klub Seniorów, Klub Twórców Ludowych Dorosłych i Dzieci. Przez ten okres prowadzone były i są zajęcia ogólnorozwojowe.

GOK patronował następującym zespołom: Pawłowianki, Zespołowi śpiewaczo – obrzędowemu z Jakówek, Rebelia, zespołom tanecznym: Chupacabra Crew, Extreme Move.

Podczas uroczystości 50-lecia GOK w Janowie Podlaskim, wszyscy pracownicy, sympatycy, założyciele, członkowie, byli i obecni otrzymali statuetki, podziękowania i medale okolicznościowe.

Warto wspomnieć, iż od roku 2004 z inicjatywy Wójta Jacka Hury wykonano kilkuetapowy gruntowny remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W 2011 roku przystąpiono do projektu „Modernizacja Kina Wenus”, w wyniku którego uzyskano środki na wymianę projektorów filmowych. Obecnie mieszkańcy mogą cieszyć się projekcjami filmowymi o wysokiej jakości obrazu i dźwięku, również w technologii 3D.

W trakcie dotychczasowej działalności GOK-u odbyło się wiele inicjatyw przy wsparciu funduszy unijnych i gminy Janów Podlaski takich jak: lato filmowe, promocja sołectw gminnych za pośrednictwem stoisk gdzie prezentowano produkty regionalne – rękodzieło; wydanie kalendarza pt. „Zabytki Gminy Janów Podlaski”; organizacja kursów rękodzielniczych, nauki języków obcych, pokazy kulinarne. Ponadto, organizowane są warsztaty teatralne z udziałem profesjonalnych aktorów; koncerty solistów, muzyki poważnej; kiermasze i konkursy rękodzielnicze; festyny rodzinne w sołectwach.

Wszystkie wydarzenia kulturalne są dokumentowane w formie fotografii oraz w kronikach prowadzonych w GOK-u, które tego dnia wszyscy zainteresowani mieli okazję obejrzeć w hali sportowej szkoły. Na telebimie wyświetlano nagrania z okresu kiedy GOK był w posiadaniu kamery oraz zdjęcia z lat 1995 – 2017.

W podsumowaniu chciałabym podkreślić, że według mnie największą wartością w 50-letniej działalności GOK-u są przede wszystkim ludzie, którzy na początku zechcieli podjąć inicjatywę budowy Domu Kultury, a potem podtrzymywali jego działalność rozwijając w nim swoje talenty, tym samym wzbogacając kulturę w Janowie Podlaskim. Każda z tych osób, dziś tu obecnych jest wyjątkowa i serdecznie dziękuję działaczom kultury za Wasze zaangażowanie i wsparcie. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom Gminy Janów Podlaski, którzy swoją obecnością doceniali inicjatywy przez nas podejmowane. Ja w tym roku z Domem Kultury się żegnam, ale jestem zaszczycona, że mogłam Państwa poznać i dla Was pracować, życzę licznych sukcesów i pomyślności na dalsze lata.

W sposób szczególny chciałabym podziękować wójtowi Jackowi Hura, sekretarzowi Adamowi Byszko i skarbnik Zofii Demianiuk. Są to osoby, które czuwały nad merytoryczną sferą działalności GOK-u. Serdecznie dziękuję za finansowanie oraz za zaangażowanie na rzecz wspierania rozwoju kultury w naszej gminie; za remont całego budynku, sali widowiskowej i kina cyfrowego. Dziękuję za dobrą współpracę i pomoc, życzę dużo radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. – mówiła w swoich słowach dyrektor GOK w Janowie Podlaskim – Wiesława Tur.

Osoby, które pracowały i pracują w Gminnym Ośrodku Kultury, są to:
DYREKTORZY GOK: Arkadiusz Markiewicz, Czesława Caruk, Wiesława Tur.
INSTRUKTORZY: Grażyna Nowicka, Anna Chalimoniuk, Renata Kaczmarek, Piotr Kulicki; Irena Olichwiruk, Dorota Jakimiuk – Orzechowska, Anna Jakimiuk, Swietłana Daniluk, Dorota Matejuk – Bąk, Zofia Ofman – Paluch;
PANIE KSIĘGOWE: Marianna Kozłowska, Bożena Kurniawka, Ewelina Rogoźnicka – Pikacz;
OPERATORZY KINA – Bohdan Łyczewski, Krzysztof Skibiński, Gabriel Barabasz

Inne osoby które częstokroć czuwały nad sprawnym funkcjonowaniem janowskiego GOKu:
Barbara Brzozowska, Zofia Sokoluk, Krystyna Jagodzińska, Iwona Lipińska, Ewa Wawryniuk, Teresa Omelaniuk, Krystyna Kamińska.

Praca w kulturze to bardzo ciężkie zadanie, które cała ekipa Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim wypełniała doskonale. Dziękujemy w imieniu mieszkańców za działania na rzecz upowszechniania kultury, za zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym gminy. Dzięki Państwa aktywności wszystkie ważne uroczystości były na wysokim poziomie i przyczyniały się do przyjaznego klimatu i tworzenia miłej atmosfery.

Życzę wszystkim dużo radości z wykonywanej pracy, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym; wytrwałości w podejmowanych zadaniach i życzliwości ludzkiej wobec zamierzeń służących dobru lokalnej społeczności. Zasłużyliście na ogromny szacunek społeczny. Chciałabym też wspomnieć iż z działalnością GOK-u związanych było bardzo wiele osób dobrej woli których nie sposób wymienić, skupiliśmy się jedynie na tych którzy figurują w dokumentacji GOKu, kronikach i zdjęciach. – dodaje na zakończenie dyrektor Tur.

 

 


materiał: Radiobiper Janów Podlaski
temat: Janów Podlaski gmina
zdjęcia: Grażyna Nowicka / Ireneusz Szychulski / Małgorzata Mieńko
tekst: Renata Kaczmarek / Jakub Sowa / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *