Międzyrzec Podlaski: Gmina otrzymała pomoc na budowę sieci kanalizacji w Rzeczycy

Z przyjemnością informujemy, że 26 lipca 2017 roku Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Pomoc finansowa przyznana na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Rzeczyca – Gmina Międzyrzec Podlaski” z publicznych środków krajowych i unijnych tj. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 970 891 złotych tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Celem projektu jest „Wsparcie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej umożliwiającej zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie realizacji inwestycji, wpływającej na poprawę warunków życia mieszkańców oraz regulację gospodarki ściekowej i ochronę środowiska naturalnego w Gminie Międzyrzec Podlaski”.


materiał: Gmina Międzyrzec Podlaski
tekst / grafika: UG w Międzyrzecu Podlaskim

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *