Międzyrzec Podlaski: Podpisano umowę na przebudowę stacji uzdatniania wody w Halasach

W środę 28 czerwca Gmina Międzyrzec Podlaski podpisała umowę na przebudowę stacji uzdatniania wody w Halasach z firmą Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych CO i WK Józef Skurski za kwotę 2.490.416,62 zł.  Termin realizacji wykonania prac został ustalony do dnia 01.06.2018r. Plac budowy został przekazany firmie w piątek 30 czerwca 2017 roku.

W ramach zamówienia zostanie przebudowane ujęcie wody podziemnej z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi, utwardzeniami terenu stacji, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami budowlanymi. W celu zapewnienia jakości wody uzdatnianej na stacji w Halasach zostanie zwiększona zdolność poboru wody podziemnej do Q=62m3/h. W budynku zostaną zamontowane urządzenia technologiczne związane z uzdatnianiem wody.

Stacja uzdatniania wody będzie wyposażona w nowy układ automatyki i wizualizacji oraz w nowe instalacje elektryczne wewnętrzne i międzyobiektowe wraz ze stacjonarnym agregatem prądotwórczym, który będzie rezerwowym źródłem zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci. Zostanie również wybudowany nowy zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej w technologii żelbetonowej o pojemności całkowitej V=347,3m3, również istniejące zbiorniki na wody popłuczne i ścieki sanitarne zostaną przebudowane i dostosowane do nowej automatyki.

Efektem rzeczowym i ekologicznym zrealizowanej inwestycji będzie :

  • Poprawa bezpieczeństwa stanu zdrowia ludności dzięki spożyciu wody właściwej jakości,
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe dużych skupisk ludności na rozległym terenie,
  • utrzymanie i powiększenie liczby korzystających z sieci wodociągowej o miejscowości: Kożuszki, Krzewica, Krzymoszyce, Wólka Krzymowska, Łuby, Łuniew, Łukowisko zasilanych obecnie z wodociągu Gminy Olszanka, SUW Próchenki,
  • likwidację okresowych nierównomierności niedoborów wody,
  • zabezpieczenie pracy ferm drobiu, kaczników, trzody chlewnej korzystających z wody, gdzie wymagane jest minimalne ciśnienie zasilające urządzenia produkcyjne,
  • niezawodność automatycznej pracy urządzeń ujęcia wody,
  • zdalna kontrola obiektu i pracy ujęcia wody, podniesie bezpieczeństwa wodnego Gminy,
  • ograniczenie czynnika błędu ludzkiego poprzez zautomatyzowanie i zabezpieczenie ujęcia w tzw. monitoring wody.

materiał: Gmina Międzyrzec Podlaski
tekst / zdjęcie: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *