Reklama

Ruszają nabory na staże z Funduszu Pracy

Informujemy o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu (art.53 ust.1 ustawy) (V nabór – Fundusz Pracy). Informujemy, iż w okresie od dnia 5 lipca 2017r. do dnia 13 lipca 2017r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych.
Zasady organizacji staży:

1. Deklarowane zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonym stażu na okres co najmniej 4 miesięcy w ramach:
a) umowy o pracę, tj.:
– w pełnym wymiarze czasu pracy,
– w niepełnym wymiarze czasu pracy (nie mniejszym niż ½ etatu),
b) umowy zlecenia podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, której wartość nie będzie niższa niż 4-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku zawarcia umowy.
W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i umowy zlecenia, do wniosku winno być dołączone oświadczenie osoby bezrobotnej o wyrażeniu zgody na przyjęcie zaproponowanej formy zatrudnienia po zakończonym stażu.

2. Okres stażu – do 6 miesięcy.

3. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne dla których został ustalony II profil pomocy.

4. Na staż nie mogą być kierowane osoby bezrobotne które są: małżonkiem, rodzicem, rodzeństwem, dzieckiem, wspólnikiem spółki lub osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora stażu.

5. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie uwzględniane:
– wywiązywanie się z wcześniej zawartej umowy w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończonym stażu (pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy nie wywiązali się z umowy, będą mogli ubiegać się o ponowne zorganizowanie stażu po 12 miesiącach, licząc od dnia nie wywiązania się z umowy),
– w przypadku osób bezrobotnych, które rozpoczęły działalność gospodarczą przy wsparciu środkami Funduszu Pracy lub EFS, o staż będą mogły ubiegać się po 6-ciu miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej i po zadeklarowaniu zatrudnienia osoby bezrobotnej po jego zakończeniu.

Wnioski o zorganizowanie staży można pobrać ze strony internetowej www.pupbialapodlaska.pl oraz w siedzibach urzędu pracy: w Białej Podlaskiej – tel. 83 341 65 13, Międzyrzecu Podlaskim tel. 83 341 66 33 i Terespolu – tel. 83 341 66 56.

Kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski można składać w:
– Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101 – Dział Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 2), oraz
– Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Czysta 25 („mały” internat „EKONOMIKA” – pokój nr 10), lub
– przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).

UWAGA: Liczba przyznanych organizatorowi staży uzależniona będzie od ogólnej liczby złożonych wniosków i finansowych możliwości w tym zakresie.

 

 

materiał: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama