Biała Podlaska: Pólko da energię ze słońca!

Na dobrej drodze znajduje się obecnie decyzja o wydanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej w Pólku, gm. Biała Podlaska. Choć wystąpiły perturbacje związane zza małą wg. norm odległością budowy od pasa drogi powiatowej nr 1017L – 8 metrów – w pierwszym wniosku i Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej odmówił w tym wypadku pozytywnej decyzji, to inwestor dość szybko wprowadził korekty do dokumentacji i niebawem budowa elektrowni fotowoltaicznej w Pólku może ruszać.
To nie pierwsza inwestycja, która opóźnia się w związku ze skompletowaniem pełnej, pozytywnej, dającej zielone światło dokumentacją. Nie są to jednak ani opóźnienia duże, ani przeszkody nie do pokonania. Urząd Gminy w Białej Podlaskiej pozytywnie patrzy na kolejną już, drugą po Sycynie farmę, na której zamontowanych zostanie ok. 3 i pół tysiąca modułów na terenie ok. 2 ha.

Farma fotowoltaiczna w Pólku posiadać będzie mocy 1 MW a będzie w stanie wyporodukować od 950 – 1100 MWh energii elektrycznej rocznie. Umożliwi to zaspokojenie potrzeb na prąd ok. 500 gospodarstw domowych.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o takiej mocy pod klucz to koszt około ok. 4 mln zł. (od 3 i pól do 4 i pól mln zł)

Sam koszt budowy przyłącza do linii średniego napięcia to ok. 60 tys. zł pod warunkiem, że linia średniego napięcie jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni. Tu kosztami po połowie dzielą się producent energii i operator linii przesyłu. W przypadku Pólka może być to większa kwota.

W gm. Biała Podlaska, jak już wspomnieliśmy wyżej, produkuje prąd jedna farma fotowoltaiczna, wybudowana w Sycynie. Ta w Pólku ma szansę zostać drugą farmą w gminie. Trzecia – najbardziej zaawansowana inwestycja – to farma solarna w Sławacinku Starym Kolonii. Największe problemy ma inwestor chcący pobudować farmę fotowoltaiczną w Dokudowie. Tu wytwarzaniu energii ze słońca boją się mieszkańcy miejscowości.


Miejsce oznaczone na mapce to lokalizacja farmy fotowoltaicznej w Pólku. Jej moc energetyczna zapewni bezpieczeństwo energetyczne dla ok. pół tysiąca gospodarstw domowych. Można więc powiedzieć, że mieszkańcy Pólka, Swór, Pojelec, Zabłocia i Cełujek prąd czerpać będą od momentu uruchomienia elektrowni słonecznej ze źródeł odnawialnych, zielonej energii.

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Biała Podlaska gmina / Zarząd Dróg Powiatowych
mapka: geoportal.gov.pl
tekst, zdjęcia i opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *