Janów Podlaski: Rewitalizacja Gminy zdominowała sesję samorządu (film) (galeria)

Janów Podlaski. 31 marca 2017 roku miała tu miejsce 18. sesja Rady Gminy. Obrady samorządu zdominował projekt Rewitalizacji Gminy Janów Podlaki, który nabiera tempa realizacji. Dzięki niemu do Janowa Podlaskiego może trafić nawet do 10 mln zł. Wszystko zależy od zaangażowania lokalnej społeczności. Liczy się kreatywność i pomysły związane z rozwojem lokalnej społeczności.

W filmie wypowiadają się: Jacek Hura – wójt Janowa Podlaskiego, Arkadiusz Podskok – przewodniczący Rady Gminy w Janowie Podlaskim oraz Piotr Janczarek – prezes Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych.


Nie obszerna i ciekawa informacja o pracy wójta Janowa Podlaskiego Jacka Hury w okresie pomiędzy sesjami. Nawet nie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok ani sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Janów Podlaski z organizacjami pozarządowymi za miniony rok. Nawet przedyskutowane już wcześniej uchwały dostosowujące sieć szkół do nieuchronnej reformy oświatowej ani wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego. Nic nie wzbudziło takich emocji i zainteresowania na 18. sesji w dniu 31 marca 2017 r. jak przystąpienie do prac związanych z projektami rewitalizacji Gminy Janów Podlaski.

Koncepcję i harmonogram prac przedstawił Piotr Janczarek, prezes Fundacji Inicjatyw Ekologicznych. Do Janowa Podlaskiego może trafić nawet do 10 mln zł na projekty związane z odbudową infrastruktury społecznej i wzmocnieniem lokalnej społeczności. To zarówno inicjatywy samorządu, jak i organizacji pozarządowych, fundacji, samych mieszkańców, a także przedsiębiorców.

W skrócie co słychać w Janowie Podlaskim?
– 14 lutego Gmina zaskarżyła wyniki konkursu na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.
– zakończył się okres trwałości wniosku na wybudowanej pięć late temu hali sportowej. Pojawia się możliwość zarabiania, a przynajmniej pokrywania kosztów utrzymania hali poprzez ustalenie stawki za wynajmowanie obiektu. O ile opłat nie przewiduje się dla takich zajęć jak sportowe czy ćwiczenia, o tyle możliwe jest wprowadzenie stawki wynajmu pod organizację na przykład studniówek, czy imprez komercyjnych.
– latem czekają Gminę dożynki. W tym roku połączone będą z obchodami 50-lecia powołania Gminnego Ośrodka Kultury. Uhonorowani zostaną obecni i byli animatorzy, artyści, twórcy, zespoły. W sumie ok. 350 osób.
powstaje sieć światłowodowa. Bubel, Klonownica, Polinów, Buczyce, Wygoda w tych miejscowościach położone zostaną sieci światłowodowe firmowane znakiem Orange. Inster takie sieci buduje w Jakówkach i Peredyle a w Nowym Pawłowie sieć światłowodową wybudowali sobie sami mieszkańcy.
droga do Ostrowia. Wójt w tej sprawie spotkał się ze Starostą Bialskim. Uzgodniono, że Janów Podlaski przejmie tę trasę na swoją rzecz. 2018 rok to czas, w którym możliwe będzie rozpoczęcie budowy tej drogi albo przez Gminę samodzielnie, albo też poprzez dofinansowanie.
– otwarto i zaprasza GOK na wystawę Mirosławy Kozińskiej.
– planowane jest połączenie Zespołu Szkół (podstawówki i gimnazjum) z Przedszkolem Samorządowym.
ruszyły
remonty gruntowych gminnych dróg żwirem.
fundusze
sołeckie na najbliższe lata? Tak. Na terenie gminy zakupione i postawione za te pieniądze zostaną kolejne nowe wiaty przystankowe a w miejscowościach gdzie już istnieją pieniądze przeznaczone zostaną na remonty kruszywem dróg gruntowych. W Janowie Podlaskim pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczone zostaną na remonty dróg gruntowych na obrzeżach.
łatanie dziur w drogach gminnych. Już za kilka dni, po majowym weekendzie rozpocznie się łatanie ubytków w drogach asfaltowych.
nowe auto dla OSP Janów Podlaski? Nowy średni wóz bojowy dla janowskich strażaków ochotników za 10% jego wartości. Pozostała kwota to dofinansowanie zewnętrzne. O dziwo strażacy w Janowie Podlaskim nie bardzo są zainteresowani zakupem. Może auto powinno trafić do innej jednostko OSP na terenie gminy?
Cetus z Łosic rozpoczyna budowę nowego przedszkola w Janowie Podlaskim. Koszt realizacji to 3 mln 80 tys zł. W stosunku do założeń to ok 1 mln zł mniej w stosunku do założeń.

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Janów Podlaski gmina / Rada Gminy w Janowie Podlaskim
film i zdjęcia: Małgorzata Mieńko
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *