Groźba GMO w polskim rolnictwie? PiS za GMO!!

Stanowisko Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Dlaczego powstało? Otóż projekt ustawy regulujący ww. zgadnienia opracowany przez PiS dopuszcza i zezwala na pojawienie się w Polsce upraw GMO! To kolejna rejterada Ministra Środowiska Jana Szyszki. Politycy PiS mówili GMO NIE dziś już przepychają liberalne rozwiązania.

W procedowanym obecnie przez Sejm projekcie ustawy znajduje się m. in. przepis: „Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.

A jaką treść ma ust. 2. ? Taką:
“Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”…”

Wspomniany projekt przeczy obietnicom Prawa i Sprawiedliwości, które – w osobie Pana Ministra, profesora Jana Szyszki (organ odpowiedzialny za opracowanie projektu – Ministerstwo Środowiska) – niejednokrotnie deklarowało wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt powyższej ustawy jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. Narusza Konstytucję RP, ponieważ zezwala na niszczenie środowiska oraz na narażanie na szwank zdrowia Obywateli RP, a także narusza zasadę własności rolnej.

W związku z powyższym domagamy się od Pani Premier, Ministrów, Posłów oraz Senatorów:
– Wprowadzenia w proponowanej ustawie przepisu zakazującego prowadzenia upraw GMO na obszarach bliższych niż 100 km od obszarów chronionych, 70 km od siedlisk pszczół, gospodarstw ekologicznych i innych, które nie chcą stosować technologii GMO.
– Uzupełnienia ustawowego określenia GMO o organizmy uzyskiwane nowymi technikami hodowlanymi (New Breeding Techniques – NBT), aby te nowe techniki objąć prawnymi ograniczeniami i kontrolą.
– Aby Rząd i partia PiS wypełniły swe zobowiązania dane wyborcom w sprawie bezwarunkowego zakazu upraw GMO.


materiał: Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15
tekst: Adrian Biszkont SRiK Kukiz’15 / Leszek Niedaleki
grafika: Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15
opracownie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *