90 mln zł w budżecie Powiatu Bialskiego w roku 2016

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyjął sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok i informację o stanie mienia Powiatu Bialskiego. Zabrakło trochę do wykonania ubiegłorocznego budżetu. W sumie dochody i wydatki Powiatu Bialskiego na przestrzeni minionego roku zmniejszono o 740 tys zł. Budżet osiągnął poziom ok. 90 mln zł. W tym 1 mln 330 tys zł to pieniądze z Unii Europejskiej.
Budżet Powiatu na 2016 rok przyjęty 28 grudnia 2015 r. wynosił: po stronie dochodów prawie 88 mln 760 tys zł, po stronie wydatków planowano budżet w wysokości ok 91 mln 600 tys zł. Na przestrzeni roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę 740 tys zł, tj. do wysokości: dochody ok. 88 mln 20 tys zł i wydatki ok. 90 mln 860 tys zł.

Ogółem wpłynęły 83 decyzje powodujące zmiany w budżecie Powiatu, z tego: 8 decyzji centralnych, 33 decyzji Wojewody Lubelskiego, 41 decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 1 decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rada Powiatu dokonała 13 zmian w uchwale budżetowej, natomiast Zarząd Powiatu 7.

Wykonanie budżetu za 2016 rok wyniosło (w zł):
dochody – 85.429.576,71;
wydatki – 85.508.177,23;
deficyt – 78.600,52;
przychody – 3.805.470,58;
rozchody – 1.461.000,00.

Z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku pierwotnie planowano pozyskać ponad 4 mln 830 tys zł. W toku wykonywania budżetu planowane po zmianach wpływy z Unii skorygowano do kwoty niecałych 3 mln 880 tys zł. Ostatecznie jednak zostały wykonane w kwocie ponad 1 mln 330 tys zł. Stanowi to 34,3 % planowanego na początku 2016 roku wkładu z Unii Europejskiej.

Jaki będzie rok 2017?
Już dziś budżet Powiatu Bialskiego na rok obecny po stronie dochodów zbliża się do 97 mln zł, wydatki dawno już przekroczyły poziom 100 mln zł i obecnie prognozowane są na poziomie 103 mln zł.

90 milionów złotych
W 2013 roku Jastrzębska Spółka Węglowa na premie dla swoich pracowników wydała 90 mln zł.

100 milionów złotych
W Płocku stadion będzie kosztował właśnie ok. 100 mln zł.
100 mln zł to też koszt jednego ogólnokrajowego referendum.
100 mln zł to też koszt budowy 1 (jednego!) kilometra Północnej Obwodnicy Krakowa.

 

 

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Powiat Bialski
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *