Konferencja naukowa „Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności” w Roskoszy (zaproszenie)

„Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności” – konferencja naukowa Zakładu Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Pogranicza etniczno-cywilizacyjne, europeizacja i nacjonalizacja w studiach nad pograniczem, euroregiony i samorządy we współpracy transgranicznej, teoretyczne oraz empiryczne dylematy dotyczące granic, pograniczy i transgraniczy, struktury sieciowe i klastrowe we współpracy transgranicznej to tylko kilka, z długiej listy, zagadnień, będących problematyką zbliżającej się Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pogranicza
w perspektywie wyzwań współczesności”.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia w Zespole Dworsko-Parkowym w Roskoszy.
Organizatorem inicjatywy jest Zakład Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w partnerstwie z Ośrodkiem Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza Uniwersytetu Wrocławskiego. Udział w sesjach plenarnych zadeklarowali między innymi przedstawiciele środowisk naukowych Białegostoku, Lublina, Szczecina i Wrocławia, zajmujący się badaniami w zakresie szeroko pojętej socjologii pogranicza, z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych.

Patronat nad konferencją objęły m.in.
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Starostwo Powiatu Bialskiego, Urząd Gminy Biała Podlaska i Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy. Wsparcia medialnego wyżej wymienionemu wydarzeniu udzieliły Radio Biper i TV Wschód.


materiał: Zakładu Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
tekst zdjęcia: Dawid Błaszczak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *