Reklama

Pozytywne wieści z rynku pracy

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Białej Podlaskiej zebrała się 23 marca. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady Arkadiusz Maksymiuk. W prezydium zasiedli wiceprzewodniczący Romuald Murawski, wójt Konstantynowa oraz Edward Tymoszyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Podczas spotkania podsumowano rok 2016, przedstawiono plany aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok bieżący oraz opiniowano nowy kierunek nauczania w Międzyrzecu Podlaskim a także Rada podjęła decyzję o umorzeniu bądź nie, niezgodnie z prawem pobranych wynagrodzeń za staż.


Edward Tymoszyński
przedstawił informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Podsumował też działania PUP w roku minionym. Był to okres dobrze spożytkowany na pomoc i aktywizację osób bezrobotnych. Potwierdzają to przytoczone liczby. W lutym 2016 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w PUP Biała Podlaska wynosiła 9.496 osób. W lutym tego roku zarejestrowanych było 8.793 osoby. Zanotowano więc spadek liczby bezrobotnych o 703 osoby w ciągu roku.

Pozytywne tendencje widać też w wielkości środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej z filiami w Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu. W zeszłym roku budżet jednostki wyniósł ponad 24 mln 623 tys zł. W tym roku pieniędzy na pomoc i aktywizację bezrobotnych będzie jeszcze więcej. Na dziś kwota ta oszacowana została na 27 mln 671 tys zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej środki jakimi dysponował będzie w tym roku w ramach Funduszu Pracy przeznaczy głównie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz na finansowanie zadań fakultatywnych. Priorytetowe na najbliższy rok wydatki związane z Krajowym Funduszem Społecznym przeznaczone zostaną m.in. na trzy cele:
1) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
2) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Kryteria podziału środków Funduszu Pracy oraz plan na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w bieżącym roku. Do dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej będzie ponad 9 mln 366 tys zł. Planowana dzięki tym pieniądzom pomoc skierowana zostanie do grupy ok. 1350 bezrobotnych.
– prace interwencyjne – 294 tys zł – aktywizacja dla 50 osób
– roboty publiczne – ok. 270 tys zł – 30 osób
– staże – prawie 4 mln 872 tys zł – 577 osób
– szkolenia indywidualne – ok. 266 tys zł – 200 osób
– bony na zasiedlenie – 444 tys zł – 60 osób
– dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia – 180 tys zł – 30 osób
– dotacje – 2 mln 40 tys zł – 120 osób
– wyposażenie – 460 tys zł – 20 osób
– zatrudnienie wspierane – 88 tys zł – 10 osób
– opieka nad dzieckiem – 67 tys zł – 53 osoby
– badania lekarskie – 30 tys zł – 200 osób

To prawda, że środków Funduszu Pracy jest z roku na rok więcej, ale dziś, aby otrzymać określoną pomoc należy być OKREŚLONYM BEZROBOTNYM, ściśle wpisującym się w programy, projekty, wytyczne i priorytety aby móc sięgnąć po środki unijne. – mówił Edward Tymoszyński.

Podjęto także decyzję w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o kierunku kształcenia w zawodzie kierowca mechanik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim – kierunek nauczania może ruszać już od września.

Powiatowa Rada Zatrudnienia dyskutowała również nad umorzeniem bądź nie, nienależnie pobranych świadczeń przez dwie osoby bezrobotne. Okazało się bowiem, że w czasie odbywania płatnego stażu realizowanego przez PUP okazało się, że osoby te zatrudnione również były przez pewne okresy czasu na umowie zleceniu. Figurowały więc jako osoby z opłaconym ubezpieczeniem w ZUS. A to już kategorycznie wyklucza je jako osoby bezrobotne co za tym idzie nie mogą korzystać z pomocy w aktywizacji jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy.

W jednym przypadku, gdy zobowiązana nie podjęła żadnej próby spłaty mimo posiadania do tego możliwości Rada podjęła decyzję o nie umarzaniu ponad 2 i pół tys zł. W drugim natomiast przypadku, bezrobotny po rozłożeniu na raty zobowiązań wobec „pośredniaka” i spłacie większej ich części wystąpił o umorzenie pozostałych w kwocie prawie 900 zł należności z tytułu na pogorszenie się sytuacji materialnej i zdrowotnej zobowiązanego. Powiatowa Rada Zatrudnienia przychyliła się w tym wypadku do wniosku i bezrobotnemu umorzono podaną powyżej kwotę.

Dla ścisłości dodać należy, że w całym 2016 roku w podobnej sytuacji było 24 osoby. Wszystkie wystąpiły z wnioskami do PUP o rozłożenie należności raty. Wszystkim urząd poszedł na rękę i możliwość taką otrzymały.

Powiatowa Rada Zatrudnienia spotka się ponownie prawdopodobnie w czerwcu br.. W kolejnych miesiącach zakończy się 4 letni okres kadencji obecnego składy PRZ a na kadencję 2017 – 2021 wybrana zostanie nowa Rada.

Oceniam przebieg prac w radzie jako bardzo sprawny. – mówi nam przewodniczący Powiatowej Rady zatrudnienia Arkadiusz Maksymiuk. – W naszej pracy bardzo pomagają slajdy i projekcie multimedialne. Widać nad czym dyskutujemy na bieżąco, czarno na białym. To pomaga podjąć odpowiedzialną przecież w stosunku do społeczeństwa decyzję. Zachęcam wszystkich do tego aby sięgać po środki jakimi dysponuje Urząd Pracy. Cieszy też fakt podjętej dziś decyzji o nowym kierunku kształcenia w Zespole Szkół w Międzyrzecu Podlaskim. Kierowca mechanik to zawód rozpoznawalny na rynku, wskazany do uruchomienia i wsparcia. Widać gołym okiem jak prężnie rozwija się rynek motoryzacyjny. Mechanicy mieli i mieć będą coraz większe wzięcie. Ogólnie stwierdzam, że Powiatowa Rada Zatrudnienia spełnia swoje zadania. Opiniowanie właściwych rozwiązań i kierunków interwencji na lokalnym rynku pracy to nasz cel. I widać, że zaczyna to przynosić efekty. – dodaje Arkadiusz Maksymiuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Powiatowa Rada Zatrudnienia w Białej Podlaskiej
tekst, zdjecia i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama