Reklama

Gmina Drelów: Samorządowy remanent

2016 dobiegł końca. Rok wielu zapowiedzi, rozpoczętych projektów inwestycyjnych i finalizacji planowanych przedsięwzięć. Bieżący czas sprawozdań, bilansów i rozliczeń to też dobra okazja do kilku prasowych podsumowań.

STATYSTYKI
W 2016 roku gmina Drelów zanotowała dodatni przyrost naturalny. W sumie urodziło się 75 dzieci, zmarło 66 osób. Co ciekawe, najwięcej urodzeń (12) i zgonów (9) miało miejsce w tym samym miesiącu- kwietniu. Najwięcej mieszkańców przybyło w Drelowie (13), ale największym współczynnikiem dzietności (liczba urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę) mogą pochwalić się Worsy. Związek małżeński w minionym roku zawarło 59 par, rozwiodło się 13 małżeństw.

NAGRODY
Przypomnijmy warte uwagi wyróżnienia przyznane gminie Drelów oraz jej jednostkom organizacyjnym w 2016 roku.

Samorząd:
– III miejsce w konkursie starostwa powiatowego „Gmina – Lider Samorządności”
– 56 lokata spośród 1563 gmin wiejskich w Polsce, a więc pierwsza dziesiątka w województwie lubelskim (na 170 gmin wiejskich), w rankingu wykorzystywania środków europejskich na projekty społeczne .
– Przyznany przez biskupa- medal za zasługi dla Diecezji Siedleckiej
– Wyróżnienie od Marszałka Województwa Lubelskiego za zaangażowanie w realizację projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi w Woj. Lubelskim”. Program, dzięki któremu z ponad 200 dachów zniknęło pokrycie azbestowe, a część gospodarstw otrzymała także dofinansowanie na nowe pokrycia dachowe.

Oświata:
– I miejsce w województwie oraz wyróżnienie na szczeblu centralnym w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje” organizowanym przez KRUS – Karolina Olszyńska (SP Szóstka).
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim organizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie – gazetka szkolna „Koszałek” (SP Drelów).
– I miejsce w konkursie recytatorskim na szczeblu powiatowym i reprezentowanie powiatu podczas Koncertu Laureatów Turnieju Wojewódzkiego uczniów klas młodszych województwa lubelskiego – Wiktoria Martyniuk (SP Żerocin).
– I miejsce w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Białej Podlaskiej i reprezentacja na szczeblu wojewódzkim – Mateusz Matejko (Gim. Drelów)
– III miejsce w Polsce w ogólnopolskim konkursie „Kolorowe boiska” (SP Szóstka).
– III miejsce podczas Powiatowych Prezentacji Wokalnych w Łomazach – Marysia Kossak (SP Drelów).

Kultura:
– Nagroda specjalna w Międzynarodowym Festiwalu Poloneza w Polsce – Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Drelowiacy”. (GCK)
– II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego we Włodawie – Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Drelowiacy”. (GCK)
– II miejsce w Przygranicznym Konkursie Tańca Folkowego „Folkowe Impresje” w Sworach – Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Drelowiacy”. (GCK)
– Wyróżnienie w Konkursie literacko-plastycznym – „Moja ulubiona przygoda Stasia i Nel” w Sławatyczach (GCK)
– I miejsce w kategorii palma tradycyjna i III miejsce w kategorii Pisanka wielkanocna – podczas Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych
– Wyróżnienie – stoisko promocyjne – Dożynki Powiatowe w Zalesiu

Sport:
– I miejsce podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w kategorii męskiej– OSP Kwasówka oraz III miejsce w kategorii żeńskiej – OSP Dołha.

Inne sukcesy i inicjatywy:
– Organizacja Światowych Dni Młodzieży w Drelowie- rekonstrukcja wydarzeń historycznych „Drelów Silny Wiarą, widowisko zgromadziło setki widzów.

– Urząd Gminy Drelów jako jedyny w regionie został wytypowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S. A. do pilotażowego programu mającego umożliwić dokonywanie płatności bezgotówkowych z użyciem terminali płatniczych.

INWESTYCJE
Był to rok fundamentowania gminnych przedsięwzięć. Działania inwestycyjne skupiły się głównie na gromadzeniu dokumentacji i starannym przygotowaniu unijnych wniosków. Wiadome jest, że to środkami zewnętrznymi posiłkujemy się przede wszystkim, dlatego skuteczne zabiegi w ich pozyskaniu mają kluczowe znaczenie. Dzięki pozytywnej ocenie przygotowanych przez samorząd wniosków czekają nas historyczne dofinansowania.
Oprócz efektywnie pozyskanych środków na kolejne lata, w 2016 udało się też zrealizować szereg innych przedsięwzięć m.in.:

– Realizacja projektu „Bezpieczna Gmina”- program mający na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
– Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Szóstce (wymiana: okien, pokrycia dachowego, pieca, hydrauliki)
– Utwardzenie kostką brukową placu przy domu ludowym w Łózkach.
– Zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego w Szóstce.
– Rozpoczęcie budowy garażu dla OSP Worsy
– Wymiana pokrycia dachu na domu ludowym w Szachach
– Remont podłogi w domu ludowym w Aleksandrówce
– Utwardzenie kostką brukową placu przy domu ludowym w Worsach
– Zagospodarowanie Placu Bankowego w Drelowie

DROGOWNICTWO
Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, ubiegłego roku udało się zmodernizować wiele odcinków, ale nie można zapominać, że spora część zapowiadanych inwestycji jeszcze przed nami.

– Zmodernizowano ponad 7 kilometrów dróg asfaltowych na terenie gminy (Pereszczówka, Przechodzisko, Szóstka, Zahajki)
– We wszystkich sołectwach, wysypano ponad 2200 ton kruszywa łamanego oraz pospółki, dokonywano także bieżących napraw i równania wszystkich gminnych nawierzchni.

PLANY NA 2017
Kluczowe inwestycje, które będą realizowane w 2017 roku:
– Budowa wodociągów w pozostałej, niezwodociągowanej części gminy (Żerocin, Kwasówka, Pereszczówka, Witoroż i Strzyżówka) oraz dokończenie wodociągowania w Łózkach i Dołdze.
– Wykonanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ponad 470 instalacji solarnych na dachach posesji oraz kotłów na paliwo ekologiczne.
– Zakup średniego wozu pożarniczego dla OSP Żerocin.
– Budowa wodociągów w miejscowości Danówka i Leszczanka, połączony z wykonaniem przydomowych oczyszczalni ścieków u tych osób, które jeszcze wspomnianych oczyszczalni nie posiadają.
– Rozbudowa Domu Ludowego w Żerocinie.
– Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach betonowych (Żerocin, Szachy, Aleksandrówka).
– Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części drogi Witoroż-Wólka Korczowska.
– Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Zahajki-Przechodzisko-Drelów
– Częściowy remont ulicy Ogrodowej.
– Wykonanie kostki na ulicy Nadbrzeżnej.

Projekty oczekujące na rozstrzygnięcie:
– Wniosek na głęboką termomodernizację zespołu szkół w Dołdze. Budynek ten wymaga gruntownego remontu, zwłaszcza ocieplenia, wymiany okien, docieplenia poddasza, strychu i wyposażenia w nową instalacje grzewczą. (Tutaj także możemy liczyć na 85% dofinansowania jednak wniosek musi być odpowiednio przygotowany)

– Wniosek oświatowy, który będzie polegał na dokształcaniu, doszkalaniu zawodowym nauczycieli oraz wyposażeniu naszych placówek oświatowych w pomoce naukowe. Wartość tego projektu to kolo 1 mln zł, z czego wkład własny gminy jest zerowy, polega jedynie na udostępnieniu pomieszczeń do realizacji projektu. (Z tego typu programów – ponadmilionowej wartości – korzystaliśmy w latach ubiegłych. Liczymy, że nasze doświadczenie przełoży się na korzystny rezultat i w tym okresie.)


materiał: Gmina Drerów
temat: Samorządowy remanent Drerów
tekst zdjecia: Michał Olesiejuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama