Międzyrzec Podlaski: XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. M. Konopnickiej (zaproszenie)

Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne i Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów do wzięcia udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii Konopnickiej, którego finał odbędzie się 20 maja 2017 r. w Międzyrzecu Podlaskim.

Ideą konkursu jest popularyzowanie twórczości literackiej, odkrywanie i inspirowanie młodych talentów oraz stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości.

Na konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy lub opowiadanie opatrzone słownym godłem. Prace  należy przesłać w czterech egzemplarzach do 21 kwietnia 2017 roku na adres:

Miejski Ośrodek Kultury,
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37
 z dopiskiem „KONKURS”.

REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ (poezja, proza)

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Międzyrzec Podlaski, 20 maja 2017 r. godz. 11:00

I. Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu:
– Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne w Międzyrzecu Podlaskim
– Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim
– Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim
– Miasto Międzyrzec Podlaski
– Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

II. Cele konkursu:

Popularyzowanie twórczości literackiej, odkrywanie i inspirowanie młodych talentów oraz stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości. Ponadto, pielęgnowanie historii, tradycji, dnia dzisiejszego oraz przyszłości Lubelszczyzny, Podlasia i innych regionów, z uwzględnieniem kultury, przyrody, człowieka i stosunków międzyludzkich.
Popularyzowanie tzw. „małych ojczyzn”, małych miejscowości, miasteczek, gmin, wsi, domu rodzinnego itp. Pobudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego i literatury polskiej.

III. Warunki konkursu:

Uczestnicy konkursu (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów) nadsyłają zestawy utworów w języku polskim – 3 wiersze lub opowiadanie. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Prace w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy) należy przesłać do 21 kwietnia 2017 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37 z dopiskiem „KONKURS”. Decyduje data stempla pocztowego.

Przesłane utwory należy opatrzyć godłem (pseudonimem), zaś dane o autorze (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, klasa, adres szkoły oraz krótką notkę biograficzną autora) umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym godłem jak prace konkursowe. Brak pełnych danych o autorze dyskwalifikuje pracę konkursową.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. Nagrody i wyróżnienia, które nie zostaną odebrane w czasie podsumowania przechodzą automatycznie do puli nagród w kolejnej edycji konkursu.


IV. Organizator przewiduje nagrodę specjalną za utwory literackie o tematyce dotyczącej historii Międzyrzeca Podlaskiego i okolic.


V. Prace konkursowe
oceni powołane przez organizatora profesjonalne jury złożone z poetów, krytyków i nauczycieli. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorariów. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Część najlepszych utworów ukaże się w planowanej jednodniówce „Pióro Wyobraźni”.


VI.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi podczas uroczystej gali podsumowującej XXII edycję konkursu w dniu 20 maja 2017 r. (sobota) o godz. 11:00 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37, tel. 83 371 39 65, fax 83 371 23 79.


VII. Postanowienia ogólne

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej MOK (www.kultura.miedzyrzec.pl) najpóźniej do dnia 15 maja 2017 r. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.


materiał: MOK Międzyrzec Podlaski
tekst / grafika: Anna Czerwińska, Sekretarz MST

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *