1 % na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białej Podlaskiej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, Plac Wolności 2, tel. 83 343 29 35 zwraca się z prośbą o odpisanie podczas rozliczania podatku dochodowego za rok 2016 – 1% – na rzecz Towarzystwa.


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, zajmującą się opieką nad dziećmi potrzebującymi różnorodnej pomocy. TPD realizuje zadania zawarte w statucie, oferując dzieciom skromną pomoc, życzliwość i wsparcie, a także interesując i rozwijające formy spędzania czasu wolnego jak letnie i ziomowe turnusy wypoczynkowe w górach i nad morzem.

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białej Podlaskiej, prowadzona jest przez członków Towarzystwa na zasadach wolontariatu. Ta piękna, szlachetna organizacja przetrwała 98 lat. Rok 2019 będzie rokiem Jubileuszu 100 lecia TPD – to historyczna data jednej z najstarszych organizacji działających obecnie w Polsce, w centrum której było i jest dziecko z jego problemami.

Z tej okazji TPD na wszystkich szczeblach działalności zechce przedstawić swój dorobek na przestrzeni minionych lat. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców miasta Biała Podlask i powiatu ziemskiego Biała Podlaska o wsparcie finansowe w postaci odpisu 1% podatku dochodowego.

KRS: 0000 269 216
z dopiskiem dla TPD w Białej Podlaskiej

Zapewniam, że otrzymane fundusze, jako wielki dar serca przeznaczymy na potrzeby wynikające ze szlachetnych celów zawartych w Statucie TPD.Stanisława Duklewska, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białej Podlaskiej.

 

materiał: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Białej Podlaskiej, Oddział Powiatowy
temat: 1% odpis podatku dochodowego
nadesłane: Karolina Juszczuk
opracowanie: Leszek Niedaleki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *