Reklama

Rossosz – przedstawiamy Gminy Powiatu Bialskiego

Na terenie powiatu bialskiego znajduje się 19 gmin z 2478 gmin w kraju i 213 w woj. lubelskim. Wśród gmin powiatu jest 17 gmin wiejskich i 2 gminy miejskie tj. Międzyrzec Podlaski i Terespol. Warto wiedzieć, jakie konkretnie gminy wchodzą w skład naszego powiatu i jak się charakteryzują,  aby to ułatwić  rozpoczynamy nowy cykl artykułów pt. „Gminy Powiatu Bialskiego w zarysie”.

Każda charakterystyka poszczególnej gminy będzie zawierać najistotniejsze informacje o niej, m.in. położenie, dane statystyczne, opis walorów i atutów, najciekawsze atrakcje turystyczne, sukcesy i perspektywy gminy, sylwetki zasłużonych dla gminy osób i organizacji oraz komentarz władz gminnych o zarządzanej jednostce administracyjnej. Dziś charakterystyka Gminy Rossosz, zapraszamy do lektury.


        GMINA ROSSOSZ

Położenie:
Gmina położona jest w południowej części powiatu bialskiego. Sąsiaduje z gminami: Łomazy, Wisznice (powiat bialski) i Komarówka Podlaska (powiat radzyński). Gmina zajmuje obszar 76 km², co stanowi 3 % powierzchni całego powiatu bialskiego oraz 0,3 % powierzchni województwa lubelskiego.

Władze Gminy:
Wójt – Kazimierz Weremkowicz, wykształcenie wyższe, żonaty, jedna córka.
Przewodnicząca Rady Gminy – Urszula Tomczak, wykształcenie wyższe, mąż Grzegorz, córka Justyna, synowie: Adam i Aleksander, zainteresowania: historia działań partyzanckich w okresie drugiej wojny światowej na terenie Gminy Rossosz, literatura, szczególnie literatura rosyjska.

Charakterystyka Gminy:
Gmina Rossosz została reaktywowana 1 stycznia 1984 r. Jedna z najmniejszych gmin w województwie o charakterze typowo rolniczym. Mieszkańcy Rossosza dużą uwagę przywiązują do tradycji i poszanowania osiągnięć minionych pokoleń, co ma związek z bogatą historią, w którą wpisane są liczne postawy walk narodowowyzwoleńczych. Szkoła Podstawowa w Rossoszu nosi imię ppłk. Stefana Skoczylasa, żołnierza BCh oraz twórcy Szkoły Podchorążych BCh w Rossoszu, natomiast patronem Publicznego Gimnazjum są Powstańcy Styczniowi.

Ludność:
Gmina Rossosz składa się z 6 miejscowości: Rossosz, Romaszki, Mokre, Kożanówka, Bordziłówka, Musiejówka. Według danych Urzędu Gminy Rossosz na terenie gminy w 2017 roku zamieszkuje 2390 mieszkańców.

Siedziba gminy:
Siedzibą gminy jest miejscowość Rossosz. Znajduje się tu: Urząd Gminy, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Bibliotek Publiczna, Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Kościół Parafialny, Oddział Banku Spółdzielczego, Ochotnicza Straż Pożarna. Ponadto w Gminie Rossosz funkcjonują dwa Ośrodki Zdrowia oraz dwa Punkty Apteczne. (fot.2)

Przyroda:
Gmina Rossosz położona jest w środkowo – zachodniej części Polesia Zachodniego na pograniczu trzech subregionów: Zaklęsłość Łomaska, Równina Parczewska i Równina Kodeńska. Teren Gminy to głównie doliny rzeczne Zielawy i Muławy z licznymi lasami. Takie ukształtowanie terenu stwarza doskonałe warunki do całorocznego wypoczynku i obcowania z przyrodą. Świat flory i fauny reprezentowany jest przez wiele gatunków, których obserwacja może dostarczyć niezapominanych wrażeń. Ciekawostką ze światy fauny jest obecność moczarowych żab niebieskich, zamieszkujących podmokłe tereny.

Zabytki:
Do najciekawszych zabytków architektury należy kościół parafialny p.w. św. Stanisława BM zbudowany w 1908 roku. Jest to budynek orientowany, drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany, na kamiennej podmurówce. Ołtarze są neobarokowe, wykonane w 1908 roku przez stolarza Józefa Kulickiego. Organy pochodzą z 1913 roku, zostały wykonane przez warszawską firmę Leopold Hartman.

Na terenie dawnego cmentarza znajduje się pomnik, upamiętniający poległych tu w bitwie z wojskami carskimi powstańców styczniowych.

Zabytkowe obiekty znajdują się nie tylko na terenie miejscowości Rossosz, ale również w pobliskich okolicach. W Bordziłówce znajdują się pozostałości po młynie wodnym oraz tartaku.

Zasłużeni dla gminy:
W 2004 r. powstał obrzędowy zespół ludowy „Zielawa”. W repertuarze zespół posiada pieśni ludowe zebrane od najstarszych mieszkańców gminy sięgające XIX wieku i wcześniej, obrzędy, pieśni obrzędowe, pieśni biesiadne, pieśni patriotyczne. Zespół był wielokrotnie nagradzany na przeglądach powiatowych, występował na uroczystościach dożynkowych powiatowych i gminnych.

W 2005 r. powstał zespół „Wierzbaki, który działał na bazie Szkoły Podstawowej w Rossoszu. Nazwa zespołu wywodziła się od wierzby rossochatej, z którą związana jest nazwa miejscowości Rossosz, a także od pierwszego przedstawienia jakie wystawił zespół – „Wierzbowa bajeczka”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rossoszu powstała w 1906 r. jako Ochotnicza Straż Ogniowa. Na przełomie 1927 i 1928 r., rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej, w której powstanie zaangażowali się niemal wszyscy mieszkańcy Rossosza. Obecnie OSP posiada remizę z 3 boksami garażowymi i świetlicę, w której odbywają się próby orkiestry dętej oraz imprezy kulturalno – rozrywkowe. Na wyposażeniu jednostki są trzy samochody strażackie: dwa średnie i jeden lekki oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Gmina Rossosz jako jedna z niewielu w powiecie bialskim może poszczycić się Orkiestrą Dętą działającą przy OSP Rossosz. Orkiestra powstała ponad 40 lat temu. Repertuar Orkiestry to tradycyjna muzyka marszowa, taneczna, filmowa, współczesne przeboje aranżowane na orkiestrę oraz pieśni kościelne. Orkiestra Dęta działająca przy OSP liczy obecnie 20 członków, swoimi występami uświetnia wszystkie gminne i parafialne oraz regionalne uroczystości.

Ciekawe miejsca w gminie:
Na uwagę zasługuje zabytkowa murowana kapliczka z 1849 r. na osi kościoła, na skwerze. Wewnątrz niej żeliwna figurka św. Jana Nepomucena. Nieopodal pomnik wystawiony w 1928 roku dla uczczenia dziesięciolecia odzyskania niepodległości oraz pomnik poświęcony poległym podczas II wojny światowej mieszkańcom Rossosza i okolic.

Atrakcje w okresie zimowym
W okresie zimowym atrakcje stanowi wizyta w pensjonacie ,,Bogdanówka”, która stanowi doskonałą bazę startową dla kuligów konnych. Trasy przejazdowe między pobliskimi lasami i po bezkresnych polach to fantastyczna przygoda z wieloma ekscytującymi wrażeniami i widokami. Istnieje także możliwość jazdy w siodle zarówno dla dorosłych i dzieci.

Wspólnie z powiatem:
Gmina Rossosz bardzo udanie współpracuje z Powiatem Bialskim w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Od lat wspólnie realizowana jest sukcesywna budowa chodników przy drogach powiatowych, zwiększająca bezpieczeństwo pieszych. W obecnym roku Gmina Rossosz wykona przebudowę dróg powiatowych na swoim obszarze, korzystając ze środków unijnych. Na 392 ocenione wnioski, aplikacje obejmujące drogi Rossosz-Romaszki oraz Rossosz-Bordziłówka znalazły się bardzo wysoko, bo odpowiednio na 3 oraz 24 miejscu, co zagwarantowało realizację obu inwestycji i jest dużym sukcesem zarówno gminy jak i powiatu. Wraz z wymienionymi drogami wykonany zostanie remont nawierzchni dwóch odcinków dróg powiatowych. Łącznie nową nawierzchnię otrzyma niemal 15 kilometrów dróg. Planowane koszty przebudowy wynoszą około 5 mln zł, z czego 3 mln stanowi dofinansowanie z PROW. Pozostałe koszty, czyli wkład własny, poniosą wspólnie Powiat Bialski i Gmina Rossosz.

Sukcesy i osiągnięcia:
Gmina Rossosz będąc jedną z najmniejszych gmin powiatu, skutecznie i z sukcesami radzi sobie na arenie powiatowej i nie tylko. Jako jeden sukcesów, a także jako wzór dla innych samorządów z pewnością należy wskazać trwającą od niemal 10 lat współpracę partnerską z sąsiednimi gminami w ramach porozumienia Dolina Zielawy, które obejmuje gminy Rossosz, Wisznice, Sosnówka, Jabłoń oraz Podedwórze. W ramach współpracy gmina pozyskała m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego środki finansowe na budowę dróg gminnych, promocję kultury i turystyki na swoim terenie, czy w ramach programu czystej energii w Dolinie Zielawy dofinansowanie instalacji kolektorów solarnych, wykorzystujących energię słoneczną do ogrzewania wody na budynkach prywatnych mieszkańców gminy. W tym miejscu warto wspomnieć, że Gmina Rossosz już trzykrotnie realizowała montaż wspomnianych solarów, natomiast w najbliższych dwóch latach montaż instalacji odbędzie się już po raz czwarty, co niezaprzeczalnie jest dużym sukcesem i ewenementem na skale województwa. Władze gminy kładą duży nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Potwierdzeniem tego jest fakt, ze na terenie Gminy Rossosz są zlokalizowane i funkcjonują aż trzy elektrownie fotowoltaiczne (jedna o mocy 1,4MW i dwie o mocy 1MW) oraz jedna biogazownia (moc 1 MW). Warto wspomnieć, że elektrownia w Bordziłówce, jako jedna z pierwszych, a zarazem największych w całej Polsce, została wybudowana przez spółkę Energia Dolina Zielawy, będącą firmą należącą do partnerstwa gmin – w tym też do Gminy Rossosz.

Perspektywy:
Rozpoczynający się rok 2017 w Gminie Rossosz stać będzie pod znakiem inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Wykonana przez gminę zostanie wspomniana przebudowa 15 km dróg powiatowych na kwotę 5 mln zł, oraz budowa kolejnego odcinka chodnika przy ul. Lubelskiej. Rozpocznie się również wspomniany wcześniej kolejny już montaż instalacji OZE, który cieszy się wśród naszych mieszkańców dużym zainteresowaniem, a jego realizacja jest przewidziana na dwa najbliższe lata. Jednocześnie oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru wniosków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie samorząd aplikuje o dofinansowanie do kolejnego, czwartego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto Gmina Rossosz bierze udział w staraniach o pozyskanie dofinansowania do przebudowy kolejnych odcinków dróg z programu współpracy transgranicznej PL-BY-UA, a także uczestniczy w projekcie gdzie wspólnie z innymi gminami staramy się uzyskać dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego na nowoczesną technologię LED. W planach jest również rozpoczęcie prac nad budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Musiejówka.

Wójt o gminie:
Mieszkańcy gminy Rossosz wyróżniają się patriotyzmem głęboko zakorzenionym w naszej historii. Za udział w Powstaniu styczniowym Rossosz stracił prawa miejskie. W czasie II wojny światowej wielu mieszkańców wstąpiło do oddziałów Partyzanckich Batalionów Chłopskich. W pobliskich lasach funkcjonowała Szkoła Podchorążych BCH. Poczucie tożsamości lokalnej powodowało, że mieszkańcy uczestniczyli w rozwoju gminy wspomagając czynem społecznym budowę Ośrodka Zdrowia, Sklepu Gminnej Spółdzielni, budynku Urzędu Gminy, budynku Gimnazjum i Hali Sportowej. Mam nadzieję, że dokonujący się ciągle rozwój infrastruktury i poprawa warunków życia mieszkańców będą iść w parze z poczuciem dumy z przynależności do naszej lokalnej społeczności. – mówi wójt Kazimierz Weremkowicz.

Przewodnicząca Urszula Tomczak o gminie:
Gmina Rossosz jest niewielka, liczy niewiele ponad 2 tysiące mieszkańców. Jest to gmina rolnicza, zatem dochody do budżetu są niewielkie i niewystarczające w stosunku do potrzeb. Jednak dzięki staraniom pracowników samorządowych podejmowanych jest wiele inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, które służą podniesieniu poziomu życia mieszkańców. Mieszkam w Rossoszu od urodzenia, pamiętam wieś wypełnioną ciężką pracą rolników. Teraz życie na wsi to przyjemność. Gdy wybieram się na niedzielny spacer po okolicy, mijam uśmiechniętych rowerzystów, osoby biegające, pasjonatów rolkarstwa, szczęśliwych grzybiarzy wracających z lasu. Z radością zauważyłam również, że w naszej gminie coraz większą popularnością cieszy się międzynarodowa gra terenowa – geocaching. Wiosną powstaną pierwsze skrytki na terenie naszej miejscowości, dzięki czemu chociaż na chwilę zatrzymają się tu nietuzinkowe osoby. Rossosz to także kolebka patriotyzmu, młodzież szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum wychowywana jest w duchu poszanowania przeszłości. – mówi przewodnicząca Urszula Tomczak.

Jest wiele uroków Gminy Rossosz, bardzo trafnie podkreślą jej wartość słowa Jana Kochanowskiego:

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć za raz wszytki

Gmina Rossosz
Adres i kontakt:
Ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz, tel. 83 378 45 57, fax 83 378 45 66. Adres e-mail: [email protected] Adres www: http://rossosz.pl/

 


materiał: Gminy Powiatu Bialskiego w zarysie
tekst / zdjęcia: Monika Bancarzewska, Tomasz Pawelski, Mateusz Majewski, Urząd Gminy w Rossoszu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 5 komentarzy do tego artykułu.

 1. Ach ta cywilizacja

  Cz 1 też dodać iz na terenie gminy jest potężny problemem z zasiegiem gsm bądź też go nie ma gdyz np. W chwilach potrzeby pomocy medycznej pozostaje modlić się o cud….przez telefon komórkowy w dobie XXI wieku może porozmawiać każdy obywatel gminy jeżeli tylko posiada niezbędną

 2. Ach ta cywilizacja

  Cz 2 drabinke na szczyt swojej stodoły (O to nie ma co się martwić gdyz gmina jest typowo rolnicza to i każdy ma stodole) zasiegu też nie ma na nowo powstałych chodnikach bądź też ulicach…W miejscowościach gminy jak i w centrum… brak zasiegu fantastycznie wspomaga funkcjonowanie jakiehokolwiek działalności gospodarczej działającej na owym terenie. Uważam że warto odtzucic protesty ułamka osób ktorym to przeszkadza i zrobić coś w tej kwesti niż szczycic się tym co jest a nie zwracac uwagi co powinno być…

 3. Tez tak uważam że warto odtżucic protesty ułamka osób którym to przeszkadza i zrobić coś w tej kwestii , nie zwracać uwagi na ludzi 19 WIEKU,jest to karygodne …myślenia osób starszych . Gmina Rossosz w ostatnim czasie dośc szybko się rozwija bardzo dobra działalnosc GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ,I DZIAŁALNOŚĆ seniorów pod nazwą ” MARZENIE ”

  Odpowiedz
  DODAJ KOMENTARZ

 4. Na poczatku ul.Bat.Chlopskich nie ma jak sie poruszac ani rowerem,ani pieszo .Wszedzie robione sa chodniki,nawet na ul.Zabaszta,gdzie malo kto chodzi,ruch samochodowy jest b.maly.A na ul.B.Ch.od Szelestu do Rynku nie ma mozliwosci poruszania sie za wyjatkiem samochodu.Prosila bym P.Wojta Gminy,zeby sprobowal przejsc sie ta trasa.Dlaczego zaniedbywane jest zrobienie chodniko-scierzkirowerowej w tym miejscu

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama