Wieści z Unii: Nasze morza i oceany

Ponad pół miliarda euro – tyle Unia Europejska zamierza przeznaczyć na 36 inicjatyw związanych z czystością i bezpieczeństwem mórz. Podczas konferencji na Malcie „Nasz ocean”, po raz pierwszy organizowanej przez UE, omawiano wyzwania związane z akwenami morskimi – chodzi m.in. o zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, ochronę ekosystemów, zmiany klimatu czy działalność przestępczą. Share Czytaj dalej »

Wieści z Unii: IX Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Fundacja Dom Pokoju wspólnie z lokalnymi partnerami zorganizowali IX Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi. Rozgrywki z 16 września 2017 roku były rekordowe, jeśli chodzi o ilości uczestników. Zagrało w nich aż 30 drużyn, reprezentujących różnorodne środowiska. Mimo wielu różnic, cel był wspólny: „Nie dla rasizmu na stadionach”. Drugim etapem projektu było zorganizowanie edukacyjnego pokazu filmu […] Czytaj dalej »

Wieści z Unii: KE wskazuje na błędy

Brak analizy rynków telekomunikacyjnych oraz niepełna transpozycja przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy tankowania gazu ziemnego i wodoru) – to zastrzeżenia dotyczące Polski, jakie znalazły się w październikowym pakiecie postępowań KE w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Share Czytaj dalej »

Wieści z Unii: Zamówienia publiczne w parze z inwestycjami

Szybsze procedury oparte na technologiach cyfrowych, pomoc w wypełnienie wymogów prawnych – KE proponuje usprawnienie systemu zamówień publicznych. Co roku administracje w Europie wydają 2 biliony euro na zakup usług i towarów. – To kwestia szczególnie istotna do Polski, gdzie odsetek małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w przetargach jest ciągle zbyt niski – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska. Share Czytaj dalej »

Wieści z Unii: EFNI 2017 – świat, Europa i gospodarka

Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI), zorganizowane już po raz siódmy w Sopocie w dniach 27-29 września przez Konfederację Pracodawców „Lewiatan” we współpracy z Business Europe i innymi partnerami, koncentrowało się wokół trzech tematów: świat, Europa i gospodarka. Konferencję otworzył wykład Normana Daviesa, na zakończenie zaś swą wizją przyszłości świata podzielił się George Friedman. Share Czytaj dalej »

Wieści z Unii: KE przychyla się do skargi Orlenu

28 mln euro grzywny dla kolei litewskich za zakłócanie konkurencji na rynku przewozów towarowych – taką decyzję podjęła Komisji Europejskiej w następstwie skargi polskiego Orlenu. W październiku 2008 r. koleje litewskie zdemontowały 19-kilometrowy odcinek torów łączący Litwę i Łotwę. W efekcie Orlen został zmuszony do korzystania z dłuższej drogi, aby przewozić ładunki na Łotwę. Share Czytaj dalej »

Wieści z Unii: Dialog w Sopocie o bezpieczeństwie Europy

O gospodarce, przemyśle, obronności i przyszłości UE można było porozmawiać z komisarz Elżbietą Bieńkowską podczas Dialogu Obywatelskiego w Sopocie 29 września. Otwarte spotkanie pt. „Bezpieczeństwa przyszłość Polski w Unii Europejskiej” w centrum konferencyjnym hotelu Sheraton przyciągnęło publiczność zainteresowaną rozmową m.in. o nowej inicjatywnie Komisji Europejskiej – Europejskim Funduszu Obronnym. Share Czytaj dalej »

Wieści z Unii: Luka w VAT: 152 mld euro strat

Według nowej analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską szacuje się, że kraje UE straciły w 2015 r. łącznie około 152 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT). – Zaproponujemy modernizację przepisów VAT od sprzedaży transgranicznej. Ta reforma pomoże zredukować oszustwa o 80 proc. – zapowiada komisarz Pierre Moscovici. Share Czytaj dalej »
1 2 3 39