Reklama

„Białe szaleństwo” – konkurs na najpiękniejszą rzeźbę śnieżną w gminie Biała Podlaska (zaproszenie)

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą rzeźbę śnieżną w gminie Biała Podlaska pt. "Białe szaleństwo". Wykonaj dowolną rzeźbę ze śniegu w formie  stojącej, zrób jej zdjęcie i prześlij do GOK-u. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zgłoszenia prac do 05 lutego br. 

W konkursie mogą wziąć udział rodziny, klasy szkół podstawowych, grupy przedszkolne, OSP, KGW oraz stowarzyszenia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną rzeźbę. Zdjęcia należy przesłać adres mailowy: [email protected] lub Messenger GOK Biała Podlaska wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem – tzw. RODO. Więcej szczegółów w poniższym regulaminie.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
 2. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba lub grupa osób/ max 5 osób, za wyjątkiem klas szkolnych i grup przedszkolnych/ zamieszkująca teren wiejskiej gminy Biała Podlaska.
 3. Tematem konkursu jest rzeźba śnieżna. Rzeźby mogą przedstawiać postacie ludzkie, zwierzęce, a także przybierać różne kształty. Ważne, żeby to była rzeźba czyli stojąca figurka. Dozwolone jest wykorzystanie narzędzi oraz dodatków niezbędnych do wykonania pracy. Rzeźba może być wykonana tylko ze śniegu.
 4. Celem konkursu jest – zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych.
 5. Należy przesłać dwie wyraźne fotografie( podpisane imieniem i nazwiskiem lub nazwą grupy ) :  pierwsza fotografia , z której będzie jasno wynikało, że jest to rzeźba a druga z wykonawcami tego dzieła. Fotografię wykonanej pracy należy przesłać na adres email : [email protected]  lub Messenger GOK Biała Podlaska
 6. Termin nadsyłania prac: 05.02.2021 roku. godz. 23.59
 7. Kryteria oceny prac :

Oryginalność, kreatywność, estetyka pracy, zgodność  pracy z tematem konkursu.

 1. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace i  przyzna nagrody
 2. Instruktorzy do kontaktu:

Alicja Sidoruk tel. 516 200 805

Anna Bandzerewicz tel. 516 200 807

 1. Warunki udziału:
 • Akceptacja Regulaminu Konkursu.
 • Praca konkursowa powinna być dostarczona do 05.02.2021 r. do godz. 23.59 drogą elektroniczną na adres email: [email protected] lub Messenger  GOK Biała Podlaska
 • Przesłana do organizatora praca konkursowa musi zawierać:
 • 2 zdjęcia pracy
 • zgodę na uczestnictwo
 • dołączenie do pracy karty zgłoszenia zawierającej dane uczestnika konkurs (Imię i nazwisko, adres, nr telefonu w przypadku osób niepełnoletnich dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna).
 1. Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród:
 • Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez
 • Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej
 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
 • Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
 • Laureaci konkursu o jego wynikach zostaną poinformowani telefonicznie.
 1. Postanowienia końcowe

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku. Przesłanie karty zgłoszenia, w przypadku osób niepełnoletnich dołączenie zgody rodzica lub opiekuna na udział                      w konkursie. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych

(Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

>>> Karta Zgłoszeniowa <<<

Źródło / plakat: GOK w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama