Reklama

17. sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 27 lutego 2020
, godz. 15:00
Informujemy i zapraszamy na posiedzenie XVII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8. Radni przedyskutują i podejmą decyzje w sprawie zmian w wynagradzaniu nauczycieli, przeanalizują zasady przyznawania nagród sportowych w planie sesji również punkt w którym radni przyjrzą się bliżej kategoriom ulic i dróg w mieście.

Proponowany porządek obrad:
– Otwarcie.
– Stwierdzenie quorum.
– Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
– Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
– Sytuacja mieszkalnictwa na terenie miasta.
– Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
— zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski,
— zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokość nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz wysokość nagród pieniężnych oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
— zmiany zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
— zmiany uchwały Nr XXXIII/280/09 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski,
— zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
– Wolne wnioski i informacje.
– Zamknięcie obrad.

 

materiał: Biuro Rady Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
tekst: Robert Matejek przewodniczący Rady Miasta / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama