Reklama

14. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 14 lutego 2020
, godz. 10:00
Informujemy, że 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31 odbędzie się XIV posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. Radni podejmą m.in. temat wynagrodzeń nauczycieli, zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zadaniu budowy drogi w Jaźwinach oraz zmian w planie zagospodarowania Rakowisk.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
6. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
7.1. przyjęcia do realizacji i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej;
7.2. ustalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków i wysokości stawek tych dodatków oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacje innych zadań statutowych;
7.3. ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zaliczanych do dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Biała Podlaska;
7.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu (droga Jaźwiny);
7.5. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rakowiska;
7.6. zmiany budżetu na rok 2020.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama